Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČLÁNKY

Příspěvky

7. 4. 2017

Fatima 1917 - 2017

Vatikánská hierarchie po druhém vatikánském koncilu poselství Panny Marie překroutila a z části zamlčela.

 
Celý příspěvek

15. 3. 2017

Encyklika Immortale Dei

Lev XIII. v r. 1885 učil, že stát má být křesťanským.

 
Celý příspěvek

14. 3. 2017

Sekulární stát


Podívejme se na ovoce ideje sekulárního státu. Její nesmyslnost je dnes nejlépe vidět na nucené islamizaci Evropy.
 
Celý příspěvek

13. 3. 2017

II. vatikánský koncil a sekulární stát

BUĎ EVROPA PŘIJME ZA ZÁKLAD SVÉHO SPOLEČENSKÉHO ZŘÍZENÍ KŘESŤANSTVÍ, ANEBO SE STANE ISLÁMSKOU!

 
Celý příspěvek

13. 3. 2017

Mnohé ideologie a přece jen jedna

Jsou mnohé smrtící ideologie, za nimiž je jedna, která se sjednocuje.

 
Celý příspěvek

2. 3. 2017

EU nechce konec války, ale její rozšíření

Jestliže EU nemá prostředky do září zjednat na Předním východě mír, pak se musíme obávat, že vrazi z Islámského státu budou co nevidět řádit u nás.

 
Celý příspěvek

4. 1. 2017

Věrohodnost Nového zákona I.

/ Rubrika: APOLOGIE

O Starém zákoně jsme si řekli, že hlavním důkazem jeho pravosti a pravdivosti je sám jeho obsah, který k nám promlouvá tak, že není možné, aby nepocházel od Boha. O Novém zákoně to platí mnohonásobně více.

 
Celý příspěvek

4. 1. 2017

Věrohodnost Nového zákona II.

/ Rubrika: APOLOGIE

Způsob předání informací NZ neprobíhal lineárně ale geometricky (ne jako ve hře na tichou poštu).

 
Celý příspěvek

4. 1. 2017

Věrohodnost Nového zákona III.

/ Rubrika: APOLOGIE

Janovo evangelium obsahuje nejjasnější svědectví o Ježíšově božství. Proto byla jeho autenticita nejvíc napadána. Janovo evangelium napsal sám apoštol Jan. Jak to lze dokázat?

 
Celý příspěvek

16. 12. 2016

Stařec Simeon

/ Rubrika: APOLOGIE

Zkusme se nyní vžít do situace starce Simeona, o kterém mluví Lk 2,25-35.

 
Celý příspěvek

16. 12. 2016

SZ proroctví o Kristu II.

/ Rubrika: APOLOGIE

Už jsme si ukázali, že SZ jasně předpověděl komu, kde a kdy se Mesiáš narodí. To že se narodí v Betlémě, říká jen Mich 5,1-2. Ale o důležitosti městečka Betléma svědčí daleko více starozákonních míst.

 
Celý příspěvek

29. 11. 2016

M. Jan Hus - Dcerka

/ Rubrika: M. JAN HUS

Husův spisek Dcerka je jakýsi příruční kompas na cestě víry především pro dívky i ženy, ale také pro všechny dnešní křesťany.

 
Celý příspěvek

29. 11. 2016

Starozákonní proroctví o Kristu I.

/ Rubrika: APOLOGIE

Podle Dan 9,24-25 má být Mesiáš obětován po uplynutí 490 let od vyjití příkazu o navrácení přesídlenců a znovuvybudování Jeruzaléma.

 
Celý příspěvek

25. 10. 2016

Proč se křesťan nemůže modlit s pohany

/ Rubrika: APOLOGIE

Pokud s někým spolupracujeme na rovině náboženství, demonstrujeme tím, že jeho víru pokládáme za tu, která vede k věčnému štěstí.

 
Celý příspěvek

11. 10. 2016

Jan Hus stále kontroverznější

/ Rubrika: M. JAN HUS

Aby se Husa zbavili, systematicky o něm šířili pomluvu, že je heretik. Byl to přeci nejspolehlivější způsob, jak tehdy někoho zlikvidovat. Když pak Hus dokonce i před ekumenickým koncilem odmítl sám sebe prohlásit za heretika a kacíře, byl za tuto „neposlušnost a zatvrzelost“ upálen!

 
Celý příspěvek

9. 9. 2016

Biskup Timotej na Svobodném rádiu

Jak se bránit nucené islamizaci Evropy.

 
Celý příspěvek

1. 9. 2016

30 výročí babylónu v Assisi

/ Rubrika: APOLOGIE

Před třiceti lety zorganizoval papež odpadlík Jan Pavel II. v Assisi mezináboženské setkání, kterým jasně demonstroval svou zradu katolické víry. pseudopapež František hodlá toto výročí náležitě oslavit.

 
Celý příspěvek

1. 9. 2016

ČBK a Prague pride /odpověď Patriarchátu/

Cílem dokumentu ČBK nebylo pouze veřejné a lživé očernění patriarchátu, ale hlavně šlo o zastrašení katolíků s cílem, aby si nedovolili ani sebemenší veřejný projev proti sodomii a nehájili morální hodnoty ani rodinu a spasitelnou víru v Pána Ježíše Krista!

 
Celý příspěvek

1. 9. 2016

30 výročí babylónu v Assisi

Před třiceti lety zorganizoval papež odpadlík Jan Pavel II. v Assisi mezináboženské setkání, kterým jasně demonstroval svou zradu katolické víry. pseudopapež František hodlá toto výročí náležitě oslavit.

 
Celý příspěvek

1. 9. 2016

ČBK a Prague pride /odpověď Patriarchátu/

/ Rubrika: ČLÁNKY

Cílem dokumentu ČBK nebylo pouze veřejné a lživé očernění patriarchátu, ale hlavně šlo o zastrašení katolíků s cílem, aby si nedovolili ani sebemenší veřejný projev proti sodomii a nehájili morální hodnoty ani rodinu a spasitelnou víru v Pána Ježíše Krista!

 
Celý příspěvek

23. 8. 2016

ČBK už nemlčí

Česká biskupská konference, která samu sebe prohlašuje za jedinou „legitimní“ strukturu pro katolické křesťany v ČR, se dne 15. 8. 2016 distancovala od Pochodu za Ježíše rodinu a morální hodnoty organizovaného Byzantským katolickým patriarchátem.

 
Celý příspěvek

21. 8. 2016

Ústavní zákon proti satanismu

Pane prezidente, žádáme Vás o předložení návrhu ústavního zákona proti propagaci explicitního kultu zla a proti explicitnímu satanizmu a okultizmu.

 
Celý příspěvek

19. 8. 2016

Pochod za Ježíše, rodinu a morální hodnoty

V sobotu 20. 8. 2016 - od 15.00 do 17.00 projdeme trasu antimorálního pochodu pýchy se svěcenou vodou, žehnáním a modlitbou exorcizmů.

 
Celý příspěvek

14. 8. 2016

Peklo je reálné

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

Strach před peklem má být pro nás silným impulsem k pravdivému pokání.

 
Celý příspěvek

13. 8. 2016

Gay pride – pochod satanistů

Kdo hřeší, ať hřeší dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně, kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať ve svatosti setrvá.

 
Celý příspěvek

11. 8. 2016

Stav pražského duchovenstva po smrti Karla IV.

/ Rubrika: M. JAN HUS

Zpráva z vizitace arcijáhna Pavla z Janovic z r. 1379 mluví o faráři v Mrtníkách, který sloužil mši v brnění...

 
Celý příspěvek

9. 8. 2016

Kardinál Duka proti isláma

V článku, který mu odmítl uveřejnit Katolický týdeník říká: Duka „islám v sobě skutečně skrývá násilné tendence...“

 
Celý příspěvek

9. 8. 2016

Pochod za Ježíše, rodinu a morápní hodnoty 20. 8. 2016

Projdeme trasu antimorálního pochodu pýchy se svěcenou vodou, žehnáním a modlitbou exorcizmů.

 
Celý příspěvek

9. 8. 2016

Poděkování Dukovi za kritiku islamofilie

Islám neuctívá pravého Boha! Je to falešné zjevení, a za ním je falešný bůh, duch Antikrista popírající Otce i Syna.

 
Celý příspěvek

9. 8. 2016

Svědectví Matěje z Janova o Janu Milíčovi z Kroměříže

/ Rubrika: M. JAN HUS

Jan Milíč z Kroměříže (nar. po r. 1320 v Kroměříži, zemřel 1. 8. 1374 v Avignonu) je nazýván otcem českého reformního hnutí.

 
Celý příspěvek