Jdi na obsah Jdi na menu
 


NAD MARKOVÝM EVANGELIEM

Výklad Markova evangelia jde systematicky od první kapitoly dále. Text je volným přepracováním Sušilova výkladu evangelií z r. 1885.

 

Příspěvky

29. 4. 2020

Evangelium podle sv. Marka s výkladem - celý dokument ke stažení

sv.marek.jpgVýklady jsou volným zpracováním Sušilova výkladu (Evangelium svatého Marka, přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila, nákladem Dědictví sv. Prokopa, druhé vydání, v Praze, tiskem Rohlíčka a Sieversa, 1885.).

 
Celý příspěvek

16. 4. 2020

Mk 16,14-20: Závěr evangelia

marek-vitraz.jpgStarý zákon se držel v mezích Palestiny a sám Pán nejdřív (v Mt 10,5) apoštolům přikazoval, aby hlásali jenom Židům a nechodili ani k Samařanům. Tyto hranice nyní Ježíš ruší a oblast pro hlásání evangelia rozšiřuje. 

 
Celý příspěvek

14. 4. 2020

Mk 16,9-13: Ježíš se zjevuje Magdaléně a emauzským

marek-vitraz.jpgSpráva o Ježíšově vzkříšení byla věcí neslýchanou a jen těžko a poznenáhlu si na ni zvykali. Snad i proto, že nebyli schopni ten šok hned zpracovat, se jim Ježíš zjevoval postupně, tak že při dalších zjeveních s nimi už zůstal a rozmlouval déle.

 
Celý příspěvek

12. 4. 2020

Mk 16,1-8: Ženy u hrobu

marek-vitraz.jpgU žen nesoucích masti vidíme jejich vroucnou a spořádanou zbožnost. Puzeny vroucí láskou k Bohu vyrážejí na cestu, aby prokázaly svou úctu Pánu, hned jak je to možné.

 
Celý příspěvek

10. 4. 2020

Mk 15,38-47: Zázraky při Ježíšově smrti a pohřeb

marek-vitraz.jpgMoc Kristova se projevila i tím, že dodal sílu a odvahu slabým ženám, aby stály u jeho kříže a byly přítomny jeho strašným mukám. 

 
Celý příspěvek

9. 4. 2020

Mk 15,24-37: Ukřižování

marek-vitraz.jpg„Ale Ježíš vydal mocná hlas a skonal.“ (v. 38). Tím jasně ukázal, že neumírá ze slabosti, nýbrž vlastním rozhodnutí. Ten jeho mocný hlas nás spasil. 

 
Celý příspěvek

5. 4. 2020

Mk 15,21-23: Cesta na kříž

marek-vitraz.jpgToto pokoření posloužilo Šimonovi ke spáse. Tak i mnohým jiným pomohla ke spáse křivda způsobená nespravedlivými a zlými lidmi. Šimonovi synové Alexandr a Rufus byli v církvi známi a ctěni. Kdo se o událostech na křížové cestě chtěl dozvědět podrobněji, mohl se zeptat jich.

 
Celý příspěvek

3. 4. 2020

Mk 15,1-20: Pilátův bezzákonný soud

marek-vitraz.jpgTo naše hříchy volali jejich ústy a žádaly Ježíšovu smrt. A každý z nás je Barabášem, který je skrze smrt Kristovu zachraňován od své věčné smrti v pekle.

 
Celý příspěvek

2. 4. 2020

Mk 14,66-72: Petrovo zapření

marek-vitraz.jpgVodou svých slz uhasil Petr Boží hněv.

 
Celý příspěvek

17. 3. 2020

Mk 14,53-65: Nezákonný soud

marek-vitraz.jpg​Velekněží a velerada odsoudili Ježíše k smrti už dávno předtím. Protože však chtěli vytvořit jakési zdání právního procesu, snažili se představit svědky vypovídající o Ježíšových domnělých zločinech. 

 
Celý příspěvek