Jdi na obsah Jdi na menu
 


VŠECHNY PŘÍSPĚVKY

 

Když přijde suchopár na modlitbě, potřebujeme povzbuzení

Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 29.9.2019

Mk 11,27-33: Otázka farizeům o Janově křtu

Biskup Timotej na slovenském rádiu Informačná vojna

Bůh je spravedlivý soudce, dobré odměňuje a zlé trestá

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 23. 10. 2019

Komu slouží masmédia?

Mk 11,25-26: O odpouštění na modlitbě

Člověkem od početí

Když měl Mojžíš zdvižené ruce, vítězili Izraelité.

Habemus papam

Pohanský rituál s Bergogliem ve Vatikánu

Deset malomocných

Mk 11,20-23: O moci víry

„Volám o pomoc, Hospodine, ty však neslyšíš.“

Konkrétní případ uzdravení

Svatováclavská iniciativa. Praha, 28. 9. 2019

Mk 11,15-19: Ježíš vyhání kupce z chrámu

Pozvánka na manifestaci 28. 9. 2019

„Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni.“

Kořen nevěry v nás – strach

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 18. 9. 2019

Rozjímání nad slovem života Římanům 8,1- 2

Mk 11,12-14: Prokletí fíkovníku

„Dostalo se mi milosrdenství..."

Mk 11,1-12: Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma

Duchovní boj (Ef 6)

Mk 10,35-45: Ježíš kárá ctižádost synů Zebedeových

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 28. 8. 2019

Dědičný hřích a osvobození v Kristu -1. část

Dostali jsme Boží život

Ortopraxe kontra Amazonie - část 4.

Mk 10,46-52: Ježíš navrací zrak slepému Bartimajovi

Ortopraxe kontra Amazonie 3 část

Mk 10,32-34: Ježíš předpovídá své umučení

Člověk vážně nepočítá se smrtí

Mk 10, 28-30: Apoštolům, kteří pro něj všechno opustili, se slibuje odplata

Mk 10,23-27: Nebezpečí bohatství

Mk 10,17-22: Bohatý mládenec

Co způsobilo Ježíšovi v Getsemanech největší bolest?

Biskupové Metoděj a Timotej na Svobodném rádiu 24. 7. 2019

Mk 10,13-16: Žehnání dětem

Mk 10,1-12: O nerozlučitelnosti manželství

Výzva poslancom NR SR

Co má hodnotu pro celou věčnost?

Сyrilometodějská pouť. Mikulčice, 5.7.2019

Návrh pravověrného papeže od BKP

Jan Hus kontra klerikalismus

Anathema – ochrana evangelia a trest za hereze

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 19. 6. 2019

Co je zapotřebí k vítězství nad starým člověkem?

Svatá mučednice Теkla. 1. část

Biskup Timotej : 4.setkání přátel Svobodného rádia 18.5.2019

Svatá ctihodná panna a mučednice Febronia. 1. část

Bůh dává každému svůj úkol

Tomášova neděle

Mk 9,48-49: O solení ohněm

Biskupové na Svobodném rádiu - 22. 4. 2019

Úvaha k velkopátečním pašijím

Boží slovo je mocnější!

 

 

Mk 9,42-47: O pohoršení

Biskup Timotej na Svobodném rádiu - 4. 4. 2019

Zamyšlení nad Ř 7,5-6

Přepodobnomučedník Anastáz z Persie, II.část

Boží slovo – pokrm na cestě za Ježíšem

František – heretik, rouhač, či snad satanista?

Úvaha nad Ř 7,4

Františkův podvod na sumitu 21. - 24. 2. 2019

Mk 9,37-41: Ježíš přikazuje nezabraňovat vymítání zloduchů v jeho jménu

František je panheretik

Výzva křesťanům USA, především biskupům a kněžím

Boj o záchranu věčného života

Mk 9,32-36: Ježíš kárá ctižádost učedníků na příkladu dítěte

Přepodobnomučedník Anastáz z Persie 1. část

Vianočná manifestácia po mestách Slovenska 2018

Vánoční manifestace 2018

Vánoční výzva křesťanům a lidem dobré vůle, nejen v ČR

Přepodobná Marie Egyptská. 3. část

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 13. 12. 2018

Mk 9,30-31: Pán předpovídá své utrpení

Bez hluboké modlitby a vydávání se Ježíšovi není možné obstát

Přepodobná Marie Egyptská. 2. část

Mk 9,13-29: Uzdravení posedlého neuzdraveného apoštoly

Přepodobná Marie Egyptská. 1. část

Nedůvěra vedení KDU-ČSL

Bdělost na modlitbě

Mk 9,1-12: Příchod Eliáše

Svatí mučedníci Adrián a Natálie / II. část

Celistvost textu Písma sv. - část 4/4

Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje

Celistvost textu Písma sv. - část 3/4

Liturgie a liturgický prostor

Kající a prosebné procesí za záchranu českého národa v den 100. výročí vzniku ČSR

Celistvost textu Písma sv. - část 2/4

POZVÁNKA NA KAJÍCÍ A PROSEBNÉ PROCESÍ ZA ČESKÝ NÁROD

Celistvost textu Písma sv. - část 1/4

Biskupové Metoděj a Timotej na Svobodném rádiu 23. 10. 2018

Mk 8,31-39: Předpověď utrpení

Kající a prosebné procesí za národ

Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018

Svatí mučedníci Adrián a Natálie / I. část

Arcib. Viganò, diagnóza, koncil

Svatováclavská pouť pravověrných

Mk 8,27-30 – Za koho lidé pokládají Syna člověka

Jedině pokorou zvítězíme

Svatá mučednice Taťána

Svatá mučednice Taťána

Mk 8,22-26 – Uzdravení slepce

Impeachment papeži Františkovi

Pokora je pravda, sebekritika

Svatá velikomučednice Paraskeva

Biskupové Timotej a Metoděj na Svobodném rádiu 23. 8. 2018

Historický zlom – 100leté jubileum ČR!

Mk 8,10-21: - Odmítnutí žádosti farizeů

Každý má zranitelné místo

40 vojáků umučených v Arménské Sebastii

Mk 8,1-9 – Nasycení 4000 zástupu

Biskupové BKP na Svobodném rádiu o zednářích

Letošní vzpomínka na M. Jana Husa v Praze - 6. 7. 2018

Svatá panna a mučednice Anežka Římská

Mk 7,31-37: Uzdravení hluchoněmého

Křesťanská modlitba – opak manter a meditací

Rozbor žaloby proti M. Janu Husovi

Poslední kající pochod v Brně

Mk 7, 24-30: Uzdravení dcery syroféničanky

Biskup Metoděj na Svobodném rádiu - 21. 6. 2018

Třetí kající pochod v Brně

„Nakolik, natolik“

Jozue - nástupce Mojžíšův: jeho boje a mravní profil jeho činů i celé Bible

Mk 7,1-23: Farizejské omývání

Anatema nad Českobratrskou církví evangelickou

Záznam z kajícího pochodu v Brně - 3. 6. 2018

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle

Na den Božího Těla

Mk 6,45-56 – Ježíš kráčí po vodě a uzdravuje všechny dotknuvší se jej

„K pramenům“

Svatodušní manifestace - Jericho

Biskup Metoděj na Svobodném rádiu - 24. 5. 2018

Svatá mučednice Irena / III. část

Mk 6,30-44 – Nasycení pěti tisíců pěti chleby

Záznam z Velikonoční manifestace v Praze. 2. 4. 2018

Svatá mučednice Irena / II. část

„Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“

Lachíšské dopisy

Brno - dny pokání za rouhavou divadelní hru

Mk 6,14-29: Herodes Antipa a Herodias

V4 - pokání - Letnice

Požehnání nebo prokletí pro Brno?

„Buď vůle Tvá“

Mk 6,7-13 – Rozeslání apoštolů

Kající dny v Brně

Biskup Metoděj na Svobodném rádiu 26. 4. 2018

Svatá mučednice Irena / I. část

Sv. Vojtěch

Nad Markovým evangeliem: Mk 6,1-6

Apolitická politika

Svatý mučedník Ignác Bohonosec

Velikonoční výzva patriarchy Eliáše - pokání křesťanů zemí V4

Biskup Timotej na manifestaci v Olomouci 2. 4. 2018

Velikonoční manifestace 2. 4. 2018

Nad Markovým evangeliem: Mk 5,21-43

Pozvánka na velikonoční manifestaci 2. 4. 2018

Češi, Moravané, povstaňte!

Nad Markovým evangeliem: Mk 5,1-20

Proč je Bergoglio kritizován?

Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. II. část

Apoštolové antikrista

Pravověrní biskupové o "slovenském majdanu"

Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba a jejich matka Sofie. I. část

Halík chce založit novou církev

Mojžíš – zachránce Izraele a údajný plenitel Egypta

Mučednická smrt svatých otců Patermutia, Kopria a Alexandra

Reakce na článek: „Zjevil mi to Bůh“

Maďarský premiér o tzv. populizmu

Otevřený dopis Danu Drápalovi

Velikonoční mobilizace - výzva BKP - video

Velikonoční mobilizace - výzva BKP - text

Nad Markovým evangeliem: Mk 4,35-41

Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. II. část

František: "církev není klec na Ducha svatého"

Nad Markovým evangeliem: Mk 4,21-34

Stolec sv. apoštola Petra

Nad Markovým evangeliem: Mk 4,1-20

Život a mučednická smrt svaté Kateřiny. I. část

Kritika Katolického týdeníku 2018/7

O komplikované situaci církve v Číně

Je dnes potřebné papežství?

Nad Markovým evangeliem: Mk 3,16-19 - o Povolání Dvanácti

Mučednická smrt sv. Agáty

Josef Egyptský – tyran nebo spasitel světa?

Nad Markovým evangeliem: Mk 3,20-35

Nesmysly v "Katolickém týdeníku" 2018/6

Patriarcha Kirill podpořil homosexualizmus

Pronásledování křesťanů ve městě Nagran /2 část

Nad Markovým evangeliem: Mk 3,7-12

Pronásledování křesťanů ve městě Nagran /1.část/

Mučednická smrt svaté Doroty, panny

Nad Markovým evangeliem: Mk 3,1-12

Pravověrní biskupové na Svobodném rádiu 1. 2. 2018

Důvod názvu církve a její katolicita

Naše církev je nezávislá na současném Vatikánu a jeho herezích

Vánoční vysílání pravověrných biskupů na svobodném rádiu

Nad Markovým evangeliem: Mk 2

Nad Markovým evangeliem: Mk 1,3-13

Nad Markovým evangeliem: Mk 1

Pozor! Buď budeš volit život, nebo smrt!

Jákobův zápas s Bohem – apologie jeho činů

Církevní kalendář 2018 - byzantský obřad

Obřezání Páně

Narození Páně - 7. 1. 2018

Abrahámova oběť vlastního syna

M. Jan Hus o „Bergogliovu Otčenáši“

Věrohodnost Starého zákona - 2

Tajemství z Fatimy po 100 letech 2. část: nejen pro politiky

Tajemství z Fatimy po 100 letech - 1. část: Apostaze v církvi

Sv. apoštol Jakub, bratr Páně

Svatováclavská manifestace 2017 - video

Božství Kristovo ve Starém zákoně

Kniha Genesis a evolucionistické předsudky

Nechceme panovat nad vaší vírou

Vinice Páně - 13. neděle

Boží zjevení – Písmo nebo Tradice?

Katolický kánon Písma svatého