Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 12. 2019

Arcibiskup Vigano hájí Matku Boží

 

 

„Tragický príbeh zlyhaného pontifikátu s naliehavým tlakom zvratov a prevratov. Ani deň neprejde a priamo od vznešeného trónu najvyššieho pastiera – pápeža - vychádza rozklad Petrovho stolca s použitím najvyššej autority nie na vyznávanie viery, ale na zvádzanie na scestie, nie na spájanie, ale rozdeľovanie, nie na budovanie ale na ničenie. Materiálne herézy, formálne herézy, modloslužobníctvo, povrchnosť každého druhu.“

 

„Na liturgickú spomienku Guadalupskej Panny Márie pápež František dal znova raz priechod svojej očividnej netolerancii voči Márii a kristologickej dogme s ňou spojenej. Ale Immaculate Theotokos - hrozná ako armáda s rozvinutou zástavou vybojuje boj na záchranu Cirkvi a zničí nespútanú armádu nepriateľa, ktorý jej vyhlásil vojnu a s ním sa aj démonické pachamamy definitívne vrátia do pekla.“  

 

„Viac ako šesť rokov sme zamorovaní falošným magistériom, istým druhom extrémnej syntézy všetkých koncilových mylných predstáv a pokoncilových omylov, ktoré sa neúprosne propagovali bez toho, že by si to väčšina z nás všimla. Tak v priebehu dekád bolo mystické Telo pomaly zbavované životodarnej krvi nezastaviteľným krvácaním. Svätý poklad viery sa postupne premárňuje, dogmy sa podrývajú, bohoslužby sú sekularizované a postupne znesväcované, morálka je podkopávaná, kňazstvo znevažované, Eucharistická obeta sprotestantizovaná a transformovaná na družnú hostinu. ...“

 

Výrazným znakom modernistickej herézy, ako zdôrazňuje Mons. Viganò, je utajovanie a „taktika súhlasu s ničením náuky používaním vágnych a nepresných termínov, napomáhaním omylov, ktoré sa nikdy jasne neformulujú“.  Výsledok je to, čo máme teraz pred očami: „Katolícka cirkev, ktorá už nie je katolícka, nádoba vyprázdnená od jej pravého autentického obsahu.“

 

Na záver arcibiskup Viganò  píše: „Cirkev je uzamknutá do temnoty modernizmu, ale víťazstvo patrí nášmu Pánovi a jeho Neveste. Chceme pokračovať vo vyznávaní trvalej večnej viery Cirkvi tvárou v tvár revu Zlého, ktorý ju oblieha. Chceme sláviť vigíliu s ňou a s Ježišom v tejto novej Getsemanskej záhrade konca časov, modliť sa a robiť pokánie na uzmierenie Boha za mnohé urážku mu spôsobené.“

 

Plné znenie vyhlásenia arcibiskupa Vigana v taliančine uverejnila „Corrispondenza Romana“. Oficiálny anglický text uverejní LifeSiteNews onedlho.