Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 11. 2019

Kdo je arcibiskup Viganò

 

Arcibiskup Carlo Maria Viganò - kterého dne 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu zvolili papežem - je původem Ital. Narodil se 16. 1. 1941 ve Varese v Itálii. Kněžské svěcení přijal r. 1968 pro diecézi Pavia. Byl promován doktorem obojího práva. R. 1973 vstoupil do diplomatických služeb Vatikánu. Pracoval na apoštolské nunciatuře v Iráku a Velké Británii a mezi roky 1978 a 1989 na Státním sekretariátu Vatikánu. R. 1989 byl také povolán za stálého pozorovatele Vatikánu u úřadů EU ve Štrasburku. R. 1992 ho Jan Pavel II. vysvětil na titulárního biskupa v Ulpii a svěřil mu apoštolskou nunciaturu v Nigérii. Spolusvětitely byli kardinál Sodano (státní sekretář) a krakovský arcibiskup kardinál Macharski. R. 1998 ho pak Jan Pavel II. jmenoval delegátem ve vatikánském Státním sekretariátu. R. 2009 ho Benedikt XVI. ustanovil Gubernátorem Vatikánského státu. V této funkci Viganò do značné míry rozkryl zneužívání finančních toků státu Vatikán a snažil se tomu zamezit. Poukazoval na tyto machinace v několika svých dopisech (např. dopis z 27. 3. 2011). Dne 4. 4. 2011 mu Benedikt XVI. nabídl kardinálský klobouk spolu s prefekturou pro hospodářské záležitosti, ale Viganò to odmítl s odůvodněním, že by tím jeho protikorupční snahy na Gubernorátu přišly vniveč. To se pak i stalo, když byl Viganò 19. 10. 2011 (ještě za Benedikta XVI.) jmenován apoštolským nunciem v USA.

V červnu 2013 informoval nuncius Viganò tzv. papeže Františka o pedofilních zločinech washingtonského kardinála McCarricka. František kardinála nejenže nepotrestal, ale sňal z něho i dřívější sankce, kterými McCarricka předtím postihl Benedik XVI., a rehabilitoval ho. Jmenováním nového nuncia USA Christophera Pierre odešel Viganò 12. 4. 2016 do výslužby.

 

Dne 25. 8. 2018 Vigano zveřejnil své svědectví, ve kterém se vyjádřil k sexuálním deliktům amerického kardinála McCarricka a obvinil tzv. papeže Františka, že věděl jak o těchto zločinech, tak i o kanonickém postihu, který na McCarricka uvalil Benedikt XVI., a přesto McCarricka rehabilitoval, ba dokonce ho učinil svým blízkým spolupracovníkem a pověřoval ho zahraničními misemi. Viganò zároveň Bergoglia vyzval k odstoupení z papežského úřadu!

Viganovo svědectví dne 25. 8. 2018 zveřejnilo najednou asi pět různých médií po celém světě, právě ve chvíli, kdy se František vracel z Dublinu ze synody o rodině (na které nehorázně propagoval homosexualismus a celou ideologii LGBT). Jedním z prostředníků zveřejnivších Viganovo svědectví byl italský novinář Valli. Ten ve svém článku z 28. 8. 2018 podal i detailní reportáž o několika svých setkáních s Viganem, která tomuto zveřejnění předcházela. Jak Valli v závěru své reportáže vysvětluje, ještě před zveřejněním zprávy odletěl arcibiskup z Itálie na neznámé místo. Nicméně nadále posílá svá vyjádření novinářům, kteří jeho svědectví zveřejnili.

Vzápětí po zveřejnění Viganova svědectví potvrdil pravdivost jeho obsahu bývalý první tajemník nunciatury v USA Jean-François Lantheaume.

Dne 30. 8. 2018 byl zveřejněn rozhovor s Viganem, ve kterém arcibiskup vysvětlil důvody, proč se rozhodl promluvit, upozornil na citlivé dokumenty, které Benedikt XVI. předal Františkovi, a popsal, k jakým přehmatům došlo ve Vatikánu v souvislosti s jeho odstraněním z Gubernorátu státu (r. 2011).

Už 31. 8. 2018 navrhl Byzantský katolický patriarchát listem „Viganò - papa subito“, aby na stolec sv. Petra, který je v současnosti z důvodu apostaze neobsazen, byl zvolen právě arcibiskup Viganò.

Výrazně pozitivní reakce na Viganovo vystoupení se objevily zvlášť v USA.

V září 2018 byla na stránkách BKP publikována následující zpráva o církevním dění v USA: „Více jak 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků. Američtí muži žádají totéž a od 7. 9. vyhlásili každý pátek půst na tento úmysl až do konce roku. … Přibývá stále větší počet biskupů a kardinálů, kteří se připojují k žádosti Vigana o přešetření zločinů a rezignaci viníků včetně papeže. Státní orgány se pohnuly; například generální prokuratura v USA si ve státě New York pozvala představitele osmi diecézí a začala vyšetřování zločinů zneužívání včetně zločinů zamlčování. Představitelé konference biskupů USA, kteří 13. 9. navštívili Vatikán, si vyžádali souhlas k důslednému církevnímu vyšetřování kard. McCarricka a jiných viníků. František se snaží nástupce McCarricka, kard. Wuerla, tajně dostat z USA do Vatikánu, aby nebyl vyšetřován, protože stopy po zločinech vedou až do Vatikánu. Americké státní orgány začaly vyšetřovat zneužívání páchané v katolické církvi jako organizovaný zločin. Dobrodinci z USA odmítají dávat církvi příspěvky…“ (Tolik zpráva BKP ze září 2018)

Dne 12. září 2018 Portál Church Militant přinesl informaci, že Viganò zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsána i jiná odhalení vůči papeži a jiným prelátům a mají být okamžitě publikována v případě, že by snad náhlým způsobem přišel o život.

Dne 27. 9. 2018 zveřejnil arcb. Viganò druhé svědectví, ve kterém upozornil, že František se snaží celou věc ututlat, a proto volí taktiku mlčení.

Protože byl Viganò mimo jiného kritizován, že prý porušil papežské tajemství, které ho jako nuncia vázalo, vydal následující den 28. 9. 2018 doplňující vyjádření s vysvětlením, proč byl v případě kauzy McCarricka před Bohem i církví povinen mlčení porušit. 

26. 10. 2018 vydal arcb. Viganò své třetí prohlášení. V něm mluví více jako duchovní pastýř mající starost o spásu nesmrtelných duší. Také v něm vyvrátil obvinění kardinála Ouelleta proti své osobě.

Mezi další Viganova vyjádření patří např. otevřený dopis biskupům USA z 13. 11. 2018, ve kterém je vyzývá, aby se jako odvážní pastýři postavili proti zločinům sexuálního zneužívání v církvi. Dále veřejný dopis kardinálu McCarrickovi s výzvou k veřejnému pokání z 13. 1. 2019. V dopise Viganò tohoto preláta upozornil, že veřejným pokáním ze svých zločinů, které se již beztak staly veřejnými, má šanci způsobit církvi velké dobro. (Výzva bohužel zůstává bez odezvy.) 

Následující Viganova vyjádření se pak týkala konference o zneužívání v církvi, která se konala v únoru 2019 ve Vatikánu. Arcb. Viganò kritizoval, že konference neřeší skutečný problém, jímž je nedůvěryhodnost samotného Bergoglia.

8. 7. 2019 zveřejnil Byzantský katolický patriarchát list „Návrh pravověrného papeže od BKP“. V tomto listu patriarcha Eliáš znovu navrhl, aby Viganò byl zvolen papežem a podrobně vysvětlil historii patriarchátu a jeho činnost včetně výzev a zveřejňování exkomunikací v letech 2008-2011. (Na biskupy, které nyní patriarcha Eliáš vyzval, aby Vigana pravověrným papežem zvolili, byla tehdy zveřejněna exkomunikace. Nyní to patriarcha připomněl a vysvětlil, že volbou pravověrného papeže, spojenou s oddělením se od Bergoglia, ze sebe volitelé i zvolený exkomunikaci sejmou.)

 

Novou etapu boje za očistu církve Kristovy začal arcb. Viganò v souvislosti s heretickým synodem o Amazonii.

Dne 2. 8. 2019 Viganò kritizoval Instrumentum laboris synody o Amazonii za to, že v něm vůbec chybí osoba Pána Ježíše Krista.

Dne 13. 9. 2019 Viganò upozorňuje, že jsme svědky utvoření nové církve, která již není církví Kristovou.

Dne 6. 10. 2019 Viganò odsuzuje mlčení bezohledných pastýřů, kteří se nestarají o spásu duší.

Dne 10. 10. 2019 Viganò veřejně vyzval Bergoglia, aby vyznal, zda věří v Božství Kristovo!

Dne 14. 10. 2019 biskupové BKP arcb. Vigana zvolili a prohlásili právoplatným nástupcem sv. apoštola Petra (list „Habemus papam“). Tato volba byla vykonána na základě prorockého úřadu. K prohlášení BKP se nyní přidávají i mnozí věřící v internetové petici.

Zatím posledním Viganovým vyjádřením je obsáhlý rozhovor, který vyšel 5. 11. 2019. Arcibiskup v něm hodnotí závěry heretické amazonské synody.(Viganò v tomto rozhovoru vyzval k znovuvysvěcení baziliky sv. Petra, protože byla znesvěcena Františkovou modloslužbou; jasně mluví o ohavnosti zpustošení na místě svatém a o tom, že Bergoglio je představitel nového falešného náboženství; Viganò v rozhovoru také prorokuje přežití církve Kristovy jako malého stádečka vystaveného velkému pronásledování a vyzývá k modlitbě, postu a obětem za očištění církve Kristovy.)

 

Kým tedy je arcibiskup Vigano?

Pravověrný katolík se (poté co biskupové BKP zvolili a prohlásili Vigana právoplatným papežem) především ptá, zda dále trvá stav sedes vacans, nebo zda je Viganò již právoplatným papežem. V dnešní mimořádné situaci, kdy kardinálský sbor (v důsledku apostaze) již neexistuje, musí být i volba papeže vykonána mimořádným způsobem. Aby se však zvolený kandidát stal papežem, musí volbu sám přijmout. Arcibiskup Viganò zatím ke svému zvolení za papeže mlčí. Mohl je ovšem dementovat nebo odmítnout – on však mlčí. Zároveň ale koná i kroky, které reálně směřují k oddělení zbytků pravověrně smýšlejících katolíků od apostaty Bergoglia a jeho apostatické struktury. Vytyčuje pro ně cestu pravé víry, cestu vedoucí k oddělení od apostaze a k jednotě s pravým učením a Duchem Kristovým. Hájit podstatu katolické víry proti bludům je vlastním úkolem apoštola Petra a jeho nástupců. Proto lze říci, že Viganò tedy de facto již jako papež koná, přestože v striktně právním smyslu se papežského úřadu ještě neujal. Právnické vidění skutečnosti však není směrodatné. Církev je Tajemným Tělem Kristovým a rozhodujícími jsou v ní skutečnosti duchovní. Náš český mučedník Jan Hus by řekl, že důležitým není to, jestli máš církevní úřad, ale to jestli jednáš jako služebník Boží. Mnozí mohou konat Boží skutky budující Církev Kristovu i bez úřadu, a ti kdo úřady disponují, třebas i v právním smyslu platně, nemusí být skutečnými biskupy a kněžími „podle svých skutků“. Podobně smýšlel a mluvil i sv. Bazil. Když se ariánský vladař podivoval, že se Bazil nebojí pronásledování a smrti, vzkázal mu přibližně toto: „Asi ses ještě nesetkal s katolickým biskupem, protože katolický biskup se smrti pro Kristovo jméno nebojí, nýbrž se na ni těší.“ Podle prohlášení biskupů BKP tedy Bůh již Vigana za nástupce sv. apoštola Petra vybral a ustanovil. Nyní je otázkou, zda a jak se svého úřadu ujme. Tato situace je v něčem podobná postavení krále Davida, ve kterém byl až do smrti svého předchůdce Saula. Byl již pomazán za krále prorokem Samuelem, svého úřadu se ale mohl ujmout, až když k tomu nastaly i vhodné vnější podmínky. Vytvoření těchto podmínek záleží na Božím lidu, tedy dnes na každém z nás. V dané situaci je třeba čekat. Čekat ve víře. Modlit se za Vigana, modlit se za biskupy, za Boží lid, aby dozrál čas a Bůh zasáhl do komplikované situace v církvi.

 

 

V Olomouci 10. 11. 2019 (sv. Lva Velikého)