Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 4. 2020

Vigano - exorcizmus církve na Bílou sobotu

https://www.lifesitenews.com/news/abp-vigano-asks-bishops-priests-to-pray-exorcism-against-satan-on-holy-saturday

 

Abp Viganò žádá biskupy a kněze, aby se na Bílou sobotu modlili exorcismus „proti Satanovi“

 

13. října 1884 měl Lev XIII strašné vidění útoku sil pekla na svatou matku církev a nařídil, aby se na konci mše modlila modlitba ke sv. archandělu Michaelovi. Také složil akt exorcismu a nařídil, aby byl zařazen do římského rituálu, a výslovně zmínil, co viděl: „Církev, nevěstu Neposkvrněného Beránka, její lstivý nepřátelé, kteří vztáhli bezbožné ruce na její nejsvětější majetek, naplnili hořkostí a opili jedem. Na místě, kde byl jako světlo světu zřízen Stolec svatého Petra a stolice pravdy, postavili trůn své ohavné bezbožnosti s hanebným úmyslem, aby když udeří na pastýře, ovce byly rozptýleny.“ (pozn: na Petrově stolci už není pastýř)

V těchto moderních dobách strašného soužení, kdy pandemie připravila katolíky o svaté mše a svátosti, Zlý začal běsnit a znásobil své útoky, aby sváděl duše k hříchu. Tyto požehnané dny Svatého týdne, které byly ideálním časem ke svátosti smíření, abychom se připravili na velikonoční svaté přijímání, nás zastihují uzamčené v našich domech, ale nemohou nás zastavit v modlitbě k našemu Pánu.

Protože Bílá sobota je dnem ticha, kdy očekáváme Jeho slavné vzkříšení, měl by být tento den ideální příležitostí pro Boží služebníky. Není třeba chodit ven ani porušovat žádný z momentálně platných zákonů.

Chtěl bych vás všechny požádat o společnou modlitbu – a to ve formě, kterou podává Lev XIII. – Exorcismu proti satanovi a padlým andělům (Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III) v sobotu 11. dubna 2020 ve tři hodiny odpoledne římského času (15:00, středoevropský letní čas), abychom tak všichni společně bojovali proti společnému nepříteli celého lidstva [zde latinsky, zde anglicky].

Bílá sobota je den, kdy si připomínáme sestoupení našeho Pána Ježíše Krista do podsvětí, aby osvobodil duše Otců ze satanových řetězů. Ve velkém tichu po utrpení a smrti našeho Pána naše Panna bděla, věřila a s nadějí očekávala vzkříšení svého milovaného Syna. Byl to čas, kdy se zdálo, že svět zvítězil, avšak všechno se připravovalo na slávu Velikonoc.

Chtěl bych požádat všechny své bratry, biskupy a kněze, aby se ke mně připojili, když přednesu tento exorcismus s vědomím, že tato svátostina – zvláště je-li přednesena společně se všemi ostatními kněžími – má sílu pomoci církvi v jejím boji proti satanovi. Chtěl bych také doporučit, abyste všichni měli štolu, znamení vaší kněžské moci, a svěcenou vodu.

Matka Boží, Nejsvětější Panna Maria, strašlivá jako armáda sešikovaná v poli, a svatý archanděl Michael, patron svaté církve a kníže nebeských zástupů, nám všem pomohou.

 

+ Carlo Maria Viganò