Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážený pane senátore,

žádám Vás, abyste hlasoval proti novele pandemického zákona.

Tzv. pandemie covid-19 se zřejmě chýlí ke konci a je čas na legislativní opatření, která Českou republiku uchrání od dalších podobně nezvládnutých výjimečných událostí.

Takovou zákonnou normou ale novela pandemického zákona rozhodně není! Naopak, zavádí totalitní politický režim, a to v důsledku akceptování zcela nesprávné interpretace faktů souvisejících s nemocí covid-19.

Předejít dalším podobně zmatečným situacím je možno jedině pomocí objektivní analýzy toho, co se zde v souvislosti s tzv. pandemií covid-19 stalo.

Je nutno přiznat a prošetřit, jak došlo k tomu, že:

-ač neexistovaly žádné důkazy o nebezpečnosti nemoci, byly vyhlašovány výjimečné stavy a vládní nařízení hrubě omezující základní lidská práva i fyzickou integritu občanů a devastující národní ekonomiku a potažmo i suverenitu;

-média stále dokola předkládala nesprávnou interpretaci vybraných statistik, a šířila tak poplašnou zprávu;

-pacientům byla odpírána osvědčená lékařská péče a zdravým i nemocným jsou vnucovány experimentální vakcíny, jejichž testování dosud probíhá a jejichž prospěšnost není nijak doložena a je krajně nepravděpodobná (např. vakcíny proti SARS-CoV, který se začal šířit r. 2003 ani proti MERS-CoV, který se začal šířit r. 2012 dosud nebyly uvedeny na trh.[1])

Prosím Vás, nepodlehněte falešným dojmům jako by za fenoménem zvaným pandemie covid-19 byly jakési temné síly, kterých se musíme bát, a hlavně nevyčnívat z řady, aby nás nepohltily. Pohltí jen toho, kdo se dobrovolně nechá vést iracionálním strachem.  Jsou-li strach a temnoty odhaleny, nastává svítání Pravdy, která osvobozuje!

Děkuji za Vaše rozumné a svědomité rozhodnutí.

 

o. Václav S. Cigánek SBM

 

Příkazy 9. 2. 2022

 

[1] ACKER, Pamela, M. S. Katolícky pohľad na vakcináciu. Slovanská kulturní tradice : Praha 2021. ISBN: 978-80-11-00440-8, s. 135.

DOSTUPNÉ ONLINE: https://www.pravover.cz/file/130/katolicky-pohlad-na-vakcinaciu.pdf