Jdi na obsah Jdi na menu
 


Halíkův rozhněvaný bůh a jeho proroctví o nové církvi

Halíkův monologický „rozhovor“ uveřejněný na seznam.cz 10. 4. 2020 je na jedné straně příšerně trapný otřepaností autorových zastaralých frází o zapšklých „falešných věřících“ uctívajících „trestajícího boha“. Avšak na straně druhé přináší i zajímavé novum, protože Halík v něm svá proroctví o vytoužené osvícené církvi nového věku už nesituuje do daleké budoucnosti, ale jak se zdá, přímo do těchto koronavirových dní. Říká, že stejně jako v globalizovaném světě padají nejrůznější hranice, tak také hranice mezi věřícími a nevěřícími „už padla“! Tedy, ne někdy v budoucnu bude existovat nový svět v němž, budou všichni osvíceni, ale už dnes zde máme nový věk, v němž jsou všichni osvícení už zajedno. Zbývá tedy jediný nepatrný krůček k nastolení halíkovských mesiášských časů. Už je všechno jasné, už všichni víme, kdo jsou zatemnění zabedněnci uzavření ve svých ghettech a kdo jsou ti praví lidé nového věku mající mysl otevřenou osvíceným inspiracím anděla světla, jednotně sdíleným celým novým lidstvem. Těmi zabedněnci s myslí uzavřenou (světlonošovým inspiracím a povelům) jsou samozřejmě ti, kdo „mají potřebu bojovat proti liberalismu, genderovým teoriím, sekularismu, homosexuálům, nevhodnému divadlu nebo Istanbulské smlouvě“, jak to Halík ani nyní pro jistotu nezapomíná vzpomenout. Proto je také zřejmé, že k úplnému naplnění Halíkových „dávných proroctví“ o novém světě skutečně schází jediný malý krůček – odstranění těch zabedněných.

Jak k tomu odstranění neosvícených asi dojde? To zřejmě bude záležet, jakou optikou se na světové události budeme dívat. Jinak to budou vidět ti, kdo jsou osvíceni tímtéž duchem jako Halík, a jinak ti, jejichž mysl je před tímto duchem uzavřena. Ti osvícení budou persekuci neosvícených vnímat, jako by si to tito zabedněnci působili sami. Možná ani nebudou připouštět existenci vlády či institucí, které tu persekuci budou provádět. Mohlo by například jít o perzekuci prostřednictvím povinného očkování spojeného možná i s čipizací obyvatel. Možná půjde i o jiné metody převýchovy uzavřených myslí respektive jejich eliminaci.

Lidé, jejichž mysl je Halíkovu způsobu „myšlení“ uzavřena, budou ale ono dokonání nového věku vnímat jinak. Bude jim jasné, že nastává vrcholný střet mezi Kristem a Antikristem, a protože dobře vědí, kdo je konečným vítězem, zůstanou věrni Kristu. Netvrdím, že toto úplné vyvrcholení dějin je již za dveřmi. To nevím, a myslím, že ani s jistotou vědět nemůžu. Ale právě Halík, jak se zdá, si to myslí, nebo spíš v to naivně věří. Ostatně zřejmě tomu věří jednoduše proto, že jemu osobně už nezbývá mnoho času, a rád by to, čemu zasvětil svůj život, ještě viděl vítězit. To je celkem pochopitelné. Vždyť to vítězství nového lidstva otevřené mysle, bude trvat jenom chvilinku a po smrti se definitivně obrátí ve věčnou prohru těch, kdo v nový svět na zemi věřili nebo mu sloužili. A jak nás poučuje Boží slovo, ta prohra Antikrista se odehraje ještě zde na zemi, v rámci dějin, či snad v jejich úplném závěru. Až bude Antikrist na samotném vrcholu své moci, bude to zároveň už počátkem jeho porážky. Protože až se plně ukáže, kým tento člověk nepravosti je, až začne plně běsnit proti Božím vyvoleným, až je začne masově vraždit, bude tím odhalena jeho arcifalešnost a superprolhanost. Nemyslím si, že by pan prof. Halík byl někým blízkým tomuto Antikristu nebo, že by se ten ničemník zjevil ještě za Halíkova života, i když to samozřejmě není vyloučené. To bych ale asi Halíka přeceňoval.

Nicméně Halík má právě tohoto ducha Antikrista, ducha falešného dobra, falešného křesťanství. Podobně jako prof. Halík není schopen se v žádném svém článku nebo mediálním vystoupení zdržet svých tradičních nenávistných výpadů na všechny, kdo mají v něčem jiný názor než on; a podobně jako Halík, ač se pokládá za toho nejtolerantnějšího a nejhumanističtějšího člověka, kterého kdy země zplodila, přece sám stále rozdmýchává nesnášenlivost a nenávist; tak podobně bude působit i sám Antikrist: Bude vystupovat jako největší humanista a mírotvůrce, a přece nebude schopen se zdržet běsnění a krvavého pronásledování pravdivých Ježíšových svědků, a to přesto že bude vědět, že právě krev mučedníků je jeho prohrou. Jak jinak si vysvětlit, proč Halík neustále mluví o jakémsi rozhněvaném krvelačném trestajícím bohu, než tím, že sám tohoto falešného boha uctívá, či jinak řečeno, sám je opanován strachem z tohoto falešného boha pouštějícího hrůzu, boha hrozícího a mstícího se. Obviňuje z modloslužby každého, kdo se ozve na obhajobu Božích zákonů a pravd, protože sám je takovým modloslužebníkem, protože sám slouží božstvu neschopnému nechat na pokoji ty, kdo se před ním odmítají sklonit, protože se klanějí Bohu živému a pravému v Trojici jedinému.

km