Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 5. 2018

Kritika Katolického týdeníků 20/2018

 

Tzv. Katolický týdeník jako by se odkláněl od dlouhodobě zastávaného liberalizujícího směru, kterým dosud podkopával a zpochybňoval všechny základní pravdy katolické víry a morálky. Je to však jen projev promyšleného taktizování představitelů česko-vatikánské církevní hierarchie. Ta má stále víc důvodů obávat se, že ztratí další statisíce svých příznivců, kteří jednak pod vlivem alternativních médií, ale i pod vlivem očividných fakt, která nemohou být zatajena ani médii oficiálními, již dobře chápou, že pan Bergoglio je profesionální lhář a demagog, který skrze schvalování programované migrace a islamizace a skrze svůj liberalizmus cíleně připravuje křesťanské Evropy.

V KT 20/2018 můžeme tak sledovat dvě zcela protichůdné tendence. Na jedné straně je tu přetrvávající snaha uchlácholit „katolickou“ veřejnost dojmem, že vše je v pořádku. V rámci této zoufalé snahy najdeme v tomto čísle KT reklamu na tzv. katolické dny v Münsteru, na nichž se prezentovaly i české a Moravské diecéze (snad proto, že se jejich představitelé cítí být součástí německé církve, anebo spíš že od ní očekávají hojnou finanční podporu?). Lžipapež František poslal do Münsteru vzkaz, že prý: „dnes není důležitější téma veřejné debaty o náboženství než problém fanatizmu a podněcování k násilí“. To že on sám toto násilí propagací programované migrace podporuje, žel KT nereflektují. Místo toho dále přinášejí zprávu o jeho bratříčkování se fokolaríny, kteří – jak se z dalšího článku dozvídáme – působili v komunistickém Československu prakticky hned od svého vzniku v r. 1954. Hnutí fokolarínů je největším propagátorem a provozovatelem synkretizmu s pohanstvím, není tedy divu, že lžipapež k němu má mimořádně pozitivní vztah. A do třetice: mezi „sluníčkářskými“ články září v tomto čísle KT zpráva o ceně udělené františkány z Assisi paní Merkelové „za úsilí o smiřování národů a podporu mírového soužití v Německu a v Evropě“. To snad redakce KT nemyslí vážně! Tato osoba skrze programovou migraci vědomě a cíleně připravuje občanskou válku v Evropě a je zodpovědná minimálně za desítky lidských životů, zahynulých při teroristických útocích páchaných přimigrovanými muslimy v různých městech Evropy. Udělit tomuto individuu, které nazvat ženou, by bylo urážkou všech žen, cenu za podporu mírového soužití, je stejné, jako ji udělit, jejímu předchůdci působícímu před 80 lety.

Tuto sluníčkářskou zběsilost se KT snaží maskovat několika články působícími opačným dojmem. Co si ostatně počít, když i liberalistický maskot Bergoglio prodloužil mandát Dukovy, který se teď poměrně odvážně ozval proti brněnskému rouhavému divadelnímu představení. Ani KT tedy nezbývá než tuto realitu respektovat. I Bergoglio, který si zřejmě aspoň prozatím nepřeje otevřený rozkol v české církvi, je totiž nucen respektovat, že mnozí k němu se hlásící věřící smýšlejí mnohem pravověrněji než on. A tak v KT máme společný pastýřský list českých a moravských biskupů, v němž tito odpadlíci odsuzují genderovou ideologii vtělenou do Istanbulské úmluvy. Zlo genderu v něm pojmenovali sice dost diplomaticky, ale v zásadě správně. Jejich náhled, co s tím křesťané mohou dělat, už ale správný není. Vyzývají k modlitbám za poslance, kteří mají v nejbližších dnech o ratifikaci této mezinárodní smlouvy hlasovat. Modlitby jsou jistě potřebné a nutné. Proč ale biskupové mlčí o legitimní možnosti upozorňovat poslance i veřejnost o zhoubných následcích, které Istanbulská úmluva přinese? Proč se máme jen modlit a nemáme se přijetí této sebezničující úmluvy také aktivně bránit? Proč tiskovina, která by měla být prorockým hlasem vyzývajícím k záchraně českého národa skrze návrat ke Kristu a ke křesťanské morálce, naopak tento národ chlácholí a oslabuje jeho ruce, aby je nepozdvihl také k protestu proti programu autogencidy?