Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokrytecké a matoucí prohlášení pseudopapeže k homosexuálnímu skandálu kardinála McCarricka

 

V Perspektivách 2018/35 byl zveřejněn text prohlášení pana Bergoglia z 20. 8. 2018, které je reakcí na nejnovější medializaci sexuálního zneužívání dětí a mladistvých v USA. Františkovo prohlášení je naprosto nechutnou pokryteckou komedií. Na těchto sexuálních trestných činech Washingtonského kardinála má přímou spoluvinu, jednak jejich vědomým krytím (o čemž svědčí arcibiskup Vigano....), a jednak aktivní propagací homoideologie. Bergoglio v prohlášení neustále opakuje scestné fráze o spoluúčasti všech věřících na údajném pokání církve a na její zdánlivé obnově, které však ve skutečnosti chce zabránit, protože odmítá adekvátní kroky nápravy. Nalijme si čistého vína: pokud má skutečně nastat očista vatikánské struktury od homosexuálních kardinálů, biskupů a kněží, pak musejí být laicizovány, exkomunikovány a vydány k trestnímu stíhání minimálně stovky „duchovních“ v celém západním světě, hlavě v Římě, ale i v tradičnějších zemích, jako Polsko a Slovensko. Homosexuálních kněží je v každé diecézi několik. Bergoglio používá chytré zastírací fráze, jako např.: „byla zveřejněna zpráva o pohlavním zneužívání a zneužívání moci i svědomí ze strany kněží“. Záměrně říká „kněží“ a zamlčuje, že jde především o Woshingtonského kardinála, který je kromě toho jeho osobním spojencem a hrál významnou roli na Bergogliově zvolení papežem. Taky mluví o „zneužívání svědomí a moci“, aby zastřel tu děsivou a odpornou realitu, že tady se jedná o homosexuální a pedofilní úchyly v kněžských oblecích, kteří po dlouhá desetiletí s vědomím mnoha dalších vysokých církevních prelátů de facto znásilňovali děti a mladistvé.

Bergoglio v prohlášení stále užívá plurál „my“ místo, aby řekl „já“, přiznal svou reálnou vinu a odstoupil. Říká: „S hanbou a kajícností jako církevní společenství připouštíme, že jsme nedokázali být tam, kde jsme být měli…“. Co je to za žvásty?! Nuncius Vigano jasně svědčí, že Bergoglio McCarricka kryl a hned po svém zvolení ho povýšil… „Rozsah a závažnost těchto událostí vyžaduje, abychom se s nimi vypořádali komplexně a jako společenství…“ Hlavně aby se s nimi nemusel vypořádat on, který za ně má největší vinu. „je nezbytné, aby se každý pokřtěný cítil do této tolik potřebné církevní i společenské proměny vtažený“ – tedy pan papež ani preláti a faráři žádné pokání konat nebudou, to ať za ně dělají obyčejní věřící. On se musí věnovat vtahování prostých věřících do toho hnoje, který sám nadělal.

Nejhorší Františkovou lží jsou honosná slova o boji proti klerikalizmu. On je tím největším klerikálem všech dob, který také nejvíce umožňuje, ba přímo vytváří podmínky k zneužívání církevní autority různými úchyly. Tento falešný papež totiž v církevní struktuře plně prosazuje současnou politickou totalitní ideologii neomarxizmu, homo LGBT diktatury a zrušení všech morálních norem. Kdyby tyto zvrácenosti prosazoval v církvi v dřívějších dobách, kdy nebyly oficiální politickou ideologií nadnárodních politických seskupení, pak bychom ho mohli nazvat pouhopouhým obyčejným revolucionáříčkem. On je ale prosazuje dnes pod vládou diktatury EU a OSN a v plné jednotě s jejich neomarxistickou politikou, jejíž podstatou je zrušení a podupání všech morálních křesťanských hodnot a zdravých norem. Proto mu právem patří nadávka klerikál.

Na jeho žvásty se plně vztahují slova proroka Izajáše o blábolení falešných proroků: „Blouzní z vína, po opojném nápoji se potácejí: kněz i prorok blouzní z opojného nápoje, jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí, blouzní při viděních, při rozhodování kolísají. Všechny stoly jsou plné zvratků, samý výkal, místa není… Stále jenom žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam. Proto nesrozumitelnou řečí a cizím jazykem promluví k tomuto lidu ten, který mu říkal, zde je místo odpočinutí…“ (Iz 28.8-13). Nyní přijde ke slovu řeč soudů lidských a Božích. Právem a trefně vyzval Byzantský katolický patriarchát křesťany, aby tohoto pomatence z Vatikánu vyhnali.