Jdi na obsah Jdi na menu
 


Islám je náboženstvím Antikrista

Týden co týden se stupňuje počet různých fundovaných, zaručeně vědeckých článků, studií a výzkumů s jedním společným jmenovatelem – a tím je snaha postavit islám jako náboženství i jako kulturu do příznivého světla a utišit veřejnost tvrzením, že nehrozí žádné velké nebezpečí v důsledku masové imigrace muslimů do Evropy. (Např. články: „Integrace muslimů u nás není problém. S Čechy pracují i pijí, ukázal výzkum“; „Íránky za volantem odkládají hidžáb. Jste na veřejnosti, láteří mravokárci“; „Dívky v Saúdské Arábii se dočkaly změny, ve škole jim přibude tělocvik“; Ekonomičtí migranti jsou mýtus. 80 % lidí do Evropy prchá, tvrdí zpráva“) Už sám fakt, že je zde intenzivní snaha skrze média uklidnit veřejnost nepochybně svědčí o skutečnosti, že valná část české společnosti je imigrační vlnou zejména muslimů znepokojena. Jsou tito lidé znepokojeni právem nebo ne?

Islám přináší mnohé pozitivní hodnoty: starost o cudnost, důraz na rodinu, mnohodětnost, smysl pro pořádek, věrnost slovu, plnění závazků. Islám prý znamená pokoj. Muslimové se, podobně jako židé, zdraví přáním pokoje. Tak je to aspoň muslimy i jejich našineckými obdivovateli prezentováno. Pravda, nemluví se už o tom, že pokud toto platí, tak určitě jenom v rámci muslimské komunity, ve vztahu muslim – nemuslim tam už je to trochu jiné… Jak říká Alexandr Tomský (https://video.info.cz/strunc/lovit-uprchliky-z-more-je-blaznovstvi-neziskovky-si-z-toho-udelaly-byznys-tvrdi-tomsky-12684.html), křesťanství se na „hříšníka“ vždy dívá jako na potencionálního kajícníka, křesťan si přeje obrácení hříšníka, muslim spíš jeho smrt. Křesťan se usiluje jinověrci pomoct, aby sám ze své vůle přijal pravdu, muslim ho k tomu nutí – protože islám nezná skutečnou důstojnost člověka, která je v jeho mravním svědomí, v svobodě rozhodnutí.

Přesto islám prezentuje jmenované morální hodnoty a takříkajíc se jimi pyšní a vyčítá Evropanům a Američanům jejich nemorálnost. Sekularizovaní Evropané, a Češi obzvlášť, jsou ale velmi alergičtí na „pámbíčkářské“ pokrytectví. Je v nich zakořeněná ta hluboce křesťanská hodnota osobně zodpovědného mravního svědomí. Chápou, že smyslem mravní zodpovědnosti není ani tak plnit vnější morální normy, ale především plnit je dobrovolně z lásky k Bohu a bližnímu.

Islám je pravý opak: tam jde o vnější splnění norem, které jsou navíc úmyslně nastaveny tak, aby to hříšné lidské nátuře vyhovovalo, aby člověk vlastně nemusel bojovat sám se sebou. Přitom se takovému bezbožnému životu dá náboženský nátěr k utišení a otupění svědomí. Toto je přesně duch Antikrista. Pravdivé křesťanství, pravdivé evangelium je dobrá zpráva pro špatné lidi. Evangelium ukazuje hříšníkům, že jsou skrz naskrz špatní a zlí lidé, kteří se mohou zachránit jen milostí Boží v Ježíši Kristu, protože On trpěl a zaplatil za moje hříchy. Muslim a kdokoliv s duchem Antikrista (např. ariánští jehovisté) nevěří, že Ježíš je Boží Syn, který se stal člověkem, aby zemřel místo mě, protože si nechtějí připustit, že jsou tak zlí a špatní, že bylo potřeba, aby se Bůh stal člověkem a trpěl za nás v lidském těle, abychom mohli být zachráněni. Když si ale nepřipouštějí pravdu o velikosti své viny, neznají ani nekonečnou velikost a svatost Boží, a jejich pojem Boha je nesprávný.

Proto se islám (a stejně i jehovisté) honosí svojí zevnější morálností, protože oni hledají spravedlnost, která je z nich samých, z jejich lidské síly a odmítají tu spravedlnost, kterou dává sám Bůh. Za tou „jejich silou“ žít tzv. spravedlivě, je ale síla ducha pýchy, pyšného anděla, který se nechce sklonit před Synem Božím, ale staví se na jeho místo. A to je cesta Antikrista – on nejen že je proti Kristu, ale on se staví na místo Krista, a přesně to dělá i duch Koránu. Svou úlohu, postavit se na místo Krista, být náhražkou za skutečné spasení, chce islám uskutečňovat i zde u nás. Proto se naší sekularizované společnosti prezentuje jako náboženství pokoje a bere si všechny ty morální masky, aby se pro naše tuzemské neznabohy stal náhražkou evangelia a skrze svůj ariánský blud jim vzal možnost obrátit se ke Kristu.

Proto je dnes naléhavě třeba obhajovat křesťanskou víru proti propagátorům islamizace.

vs.