Jdi na obsah Jdi na menu
 


NAŠE VÍRA

Vyznáváme, že Bůh poslal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista na spásu světa. Pán Ježíš nám zjevil neomylnou pravdu o Bohu. On je Cesta, která vede ke spasení (J.14,6). Přijímáme pravdu Božího slova: „V nikom jiném (než v Ježíši Kristu) není spásy“. (Sk 4,12).

Svým apoštolům Kristus přikázal: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří bude odsouzen.“ (Mk 16,15) Boží slovo rovněž říká: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.“ (Ef 4, 5) Vyznáváme, že pravda zjevená v Bibli a interpretovaná apoštolským učením a dvoutisíciletou křesťanskou tradicí, je bezpečnou cestou ke spáse.

 

 

 

Příspěvky

1. 2. 2018

Důvod názvu církve a její katolicita

/ Rubrika: NAŠE VÍRA

Pravověrná katolická církev v ČR, která dříve užívala název Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev, nese známky Kristovy církve, která je jedna, svatá, katolická a apoštolská.

 
 
Celý příspěvek

1. 2. 2018

Naše církev je nezávislá na současném Vatikánu a jeho herezích

/ Rubrika: NAŠE VÍRA

Nepřijímáme historicko-kritický výklad Písma svatého, náboženský synkretizmus ani jené hereze, ať nové nebo staré.

 
Celý příspěvek

9. 9. 2013

Základní pravdy

/ Rubrika: NAŠE VÍRA

Nicejsko-cařihradské vyznání víry. Šest základních pravd. Sedm svátostí. Spasitelná víra jako podmínka k úmyslu přijmout či vysloužit svátost. Desatero Božích přikázání a přikázání Kristovo.

 
Celý příspěvek

31. 8. 2012

Základní modlitby

/ Rubrika: NAŠE VÍRA
 
Celý příspěvek