Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAN HUS A ČESKÁ REFORMACE

Rozbor žaloby proti Husovi

Tento rozbor obsahuje text celé žaloby a rozsudku proti M. Janu Husovi s komentáři. Jde o žalobní články předložené Husovi 18. 6. 1415, aby je odvolal, a rozsudek vyhlášený nad ním v den smrti 6. 7. 1415. K článkům vytaženým z Husových spisů jsou zde doplněny obšírnější citáty míst, z nichž jsou obvinění, často nepřesně a nesprávně, vytažena. K ostatnímu jsou přidána vysvětlení, která vyplývají z širšího obeznámení se s okolnostmi Husova sporu a celého tehdejšího stavu církve a evropské společnosti. Tyto okolnosti jsou zevrubněji popsány v knížce M. Jan Hus – antiklerikál a katolický mučedník a tento rozbor je vlastně doplňkem ke jmenované knize.

 

Dcerka

Toto svoje dílko, známé pod názvem Dcerka, adresované zasvěceným pannám, napsal Jan Hus r. 1413 ze svého jihočeského exilu. Husova Dcerka je velmi aktuální i pro současná děvčata a ženy. Představuje určitý příruční kompas při následování Krista.

 

Kniha "M. Jan Hus, antiklerikál a katolický mučedník"

Kniha je vlastně obhajobou Husova svatořečení vykonaného Byzantským katolickým patriarchátem 6. 7. 2015. Vyšla v květnu 2016 k výročí upálení M. Jeronýma Pražského. Obsahuje Husův životopis psaný stylem snažícím se o popularizaci. Jádrem knihy je kapitola "Předmět sporu" vysvětlující podstatu Husova poselství a důvod, proč byl církevní hierarchií odmítnut. Na tuto kapitolu navazuje "Rozbor žaloby proti Husovi", který je vlastně doplňkem ke knize (viz výše.)

 

Svědectví o Jeronýmovi - Mladoňovic, Bracciolini

Vlastní pohřební řeč věrného Čecha, mistra Jeronýma Pražského, podle svědectví Petra Mladoňovica a Poggia Braccioliniho.

 

 

Všechny texty: