Jdi na obsah Jdi na menu
 


STARŠÍ TEXTY

 

 

 

Vyučování:

vypravec.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Pokoj lidem

Církevní otcové o pokoji, který svět nemůže dát

 

Sv. Ambrož - O pokání, kniha první

Apologie pravověrné kající praxe proti heretikům Novaciánům. Obsahuje mnohé cenné pravdy k svátosti pokání. 

 

"Katolický pohled na vakcinaci"

Výtah z knihy: Pamela Acker, M, S,; Katolický pohled na vakcinaci. Rozhovor s autorkou z ledna 2021 - text z webu duseahvezdy: "stojí za to se ozvat..."

 

Katolícky pohľad na vakcináciu - celá kniha pdf

Celá kniha v slovenském překladu. 

 

Evangelium sv. Marka s výkladem Františka Sušila

Výklady jsou volným zpracováním Sušilova výkladu (Evangelium svatého Marka, přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila, nákladem Dědictví sv. Prokopa, druhé vydání, v Praze, tiskem Rohlíčka a Sieversa, 1885.).

 

Zpytování svědomí podle sv. Ignáce

Praktické rady, jak konat zpytování svědomí a rozlišovat, co je a není hřích a jak závažný. 

 

Nauč se nazpamět.pdf

Nejstručnější katechizmus - leták.

 

Tridentský katechismus - 1. část - výklad Vyznání víry

Tridentský katechizmus vydal papež sv. Pius V. r. 1566. Roku 1867 byl přeložen do češtiny. Zde je jeho první část "O vyznání víry" upravená do moderní češtiny podle původního překladu. 

 

O svátosti manželství

Upraveno podle Spirágova katechizmu. 

 

Život sv. Metoda

Text původní legendy. 

 

Brožurka Výchova dítěte - word 

Brožurka Výchova dítěte - pdf

P. Rudolf Schikora - přepsáno z brožurky z edice "Životem". 

 

 

Apologetika

 

maria2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesmrtelnost duše a věčnost pekla - katolická apologie proti adventistům

Adventisté učí, že lidská duše není nesmrtelná a umírá prý spolu s tělem. Toto bludné adventistické učení je praktickým ateizmem, protože když popírá nesmrtelnost lidské duše a nepočítá se spravedlivou odplatou zlým i dobrým po smrti, pak vlastně ani neuznává dokonale spravedlivého a milostivého Boha. 

Celistvost textu Písma sv.

Originál Starého zákona byl napsán v hebrejštině. Nový zákon v řečtině v dialektu zvaném kojné, který byl od 3. st. př. Kr. užíván jako mezinárodní jazyk. O neporušenosti textu Písma sv. čili o jeho věrném-nezměněném uchování až do dnešní doby, svědčí: jeho staré překlady; dochované rukopisy; citace a odvolávky u starověkých autorů.

 

Božství Kristovo ve Starém zákoně

Málo se mluví o tom, že Písmo sv. Starého zákona poskytovalo už Židům v době před příchodem Pána Ježíše jasné důkazy, že Mesiáš bude pravým Bohem. 

 

Nový zákon a deuterokanonické knihy

Který biblický kánon je ten správný, širší katolicko-pravoslavný anebo ten užší protestantsko-židovský? 

 

 

 

 

 

Jan Hus:

jeronym-prazsky.jpg

 

 

 

 

 

Rozbor žaloby proti Husovi

Tento rozbor obsahuje text celé žaloby a rozsudku proti M. Janu Husovi s komentáři. Jde o žalobní články předložené Husovi 18. 6. 1415, aby je odvolal, a rozsudek vyhlášený nad ním v den smrti 6. 7. 1415. K článkům vytaženým z Husových spisů jsou zde doplněny obšírnější citáty míst, z nichž jsou obvinění, často nepřesně a nesprávně, vytažena. K ostatnímu jsou přidána vysvětlení, která vyplývají z širšího obeznámení se s okolnostmi Husova sporu a celého tehdejšího stavu církve a evropské společnosti. Tyto okolnosti jsou zevrubněji popsány v knížce M. Jan Hus – antiklerikál a katolický mučedník a tento rozbor je vlastně doplňkem ke jmenované knize.

 

Dcerka

Toto svoje dílko, známé pod názvem Dcerka, adresované zasvěceným pannám, napsal Jan Hus r. 1413 ze svého jihočeského exilu. Husova Dcerka je velmi aktuální i pro současná děvčata a ženy. Představuje určitý příruční kompas při následování Krista.

 

Kniha "M. Jan Hus, antiklerikál a katolický mučedník"

Kniha je vlastně obhajobou Husova svatořečení vykonaného Byzantským katolickým patriarchátem 6. 7. 2015. Vyšla v květnu 2016 k výročí upálení M. Jeronýma Pražského. Obsahuje Husův životopis psaný stylem snažícím se o popularizaci. Jádrem knihy je kapitola "Předmět sporu" vysvětlující podstatu Husova poselství a důvod, proč byl církevní hierarchií odmítnut. Na tuto kapitolu navazuje "Rozbor žaloby proti Husovi", který vlastně doplňkem ke knize (viz výše.)

 

Svědectví o Jeronýmovi - Mladoňovic, Bracciolini

Vlastní pohřební řeč věrného Čecha, mistra Jeronýma Pražského, podle svědectví Petra Mladoňovica a Poggia Braccioliniho.

 

 

 

 

 

 

Liturgie:

 

evangeliar.jpg

 

 

 

 

 

Mešní řád užívaný v Pravověrné církvi - lid

 

Mešní řád tradiční Mše sv. - latinsky a česky

 

Liturgie sv. Jana Zlatoústého - odpovědi lidu - staroslověnsky latinkou, a česky

 

Liturgie sv. Jana Zlatoústého - odpovědi lidu - staroslověnsky - latinkou

 

Liturgie sv. Jana Zlatoústého - odpovědi lidu - česky

 

Liturgie sv. Jana Zlatoústého - odpovědi lidu - ukrajinsky latinkou

 

Liturgie sv. Jana Zlatoústého - celá včetně tichých modliteb kněze - ukrajinsky + odpovědi lidu ukrajinsky latinou

 

Liturgická čtení byzantské liturgie na celý rok

 

 

 

 

Modlitby k soukromé pobožnosti:

 

 

Modlitby ke Mši sv. pro soukromou pobožnost - latinsky a česky

 

Litanie k nejdražší Krvi Páně

 

 

Všechny texty: