Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katolická mládež podvedena!

 

 

Na Světových dnech mládeže v Krakově pseudopapež Bergoglio nečestně a cynicky podvedl katolickou mládež. V pěti homiliích ji uchvátil bezprostředností, zdánlivou prostotou a zájmem o mladé lidi. Kázání byla místy až charismatická a působil skrze ně duch. Ale jaký? Tohoto ducha mladý, nezkušený křesťan těžko rozliší, tím spíše, že Bergoglio mladým neustále opakoval, že je Bůh „fanaticky“ miluje takové, jací jsou... bez pokání, bez rozejití se s hříchem, bez pravověrného učení.  

Jaké ovoce přinese toto světové setkání mládeže? Nazve katolická mládež hřích hříchem, bude usilovat o morální život a předmanželskou čistotu? Bude se vyhýbat vlivu rockové a metalové hudby či narkotikům? Odmítne okultismus, který je kořenem pohanství? Bude věřit v Ježíše Krista jako v jediného Spasitele? Pochopí, že homosexualismus je hlavní pákou NWO ke genocidě lidstva a je bezprostředně spojen se zločinnou juvenilní justicí, která krade děti milujícím rodičům? Bude se bránit proti současné islamizaci Evropy? V těchto podstatných věcech zůstává mládež pod Františkovým vlivem dále v temnotě. Nalil jí pouze opium k falešné euforii.

Pseudo-papež Bergoglio svým promyšleným a cílevědomým vystoupením téměř dokázal:

  1. získat si srdce a důvěru mladých lidí,
  2. utvrdit mládež v omylu, že nemusí změnit styl života, rozejít se s hříchem a dělat pokání, protože ji Bůh takzvaně fanaticky miluje takovou, jaká je.

V době, kdy téměř všichni mladí křesťané žijí ve smilstvu, nečistotě a pornografii, kdy jsou masově legalizovány drogy, kdy homosexualita, a ještě horší amorální zvrácenosti se považují za normu, kdy USA i EU staví jejich uzákonění jako prioritu své politiky včetně adopcí dětí homosexuály, Bergoglio mluví ne o pokání, ale manipulačně o „šílené“ a „fanatické“ lásce Boha k nám, lidem. Přitom o těchto zásadních problémech mlčí. Nedává jasné světlo, že toto zlo a tyto hříchy nás od Boha oddělují. Nevybízí k pokání z těchto hříchů a nevede k ukřižovanému Ježíši, v Jehož prolité krvi nacházíme odpuštění hříchů – vrchol skutečné Boží lásky k nám. Bergolio vědomě podvádí mládež, a to je zločin!

Cíl Bergoglia byl splněn! Mládež si ho zamilovala, neboť s ní vytvořil jednotu v duchu světa. Úchvatným charismatickým herectvím jim požehnal jejich hříšný způsob života. Nezdůraznil jim ani minimální morální principy, bez nichž je ale křesťanství mrtvé. Zároveň tím, že si Bergoglio v Krakově získal důvěru mládeže, dosáhl toho, že přijala jeho ideologii a názory, které jsou v pravdě antikristovské a satanské a které na světových dnech mládeže strategicky zamlčel. Totiž, že

  1. homosexualismus, transsexualismus a jiné deviace nepovažuje za hřích. Dovoluje, aby se tato morální infekce šířila i mezi kněžími, biskupy a kardinály.
  2. všechna náboženství jsou si prý rovna a křesťané, muslimové a pohané (buddhisté, hinduisté) mají takzvaně stejného Boha. Toto je do nebe volající lež a hereze! Milující Bůh Otec, který dal za nás svého Jednorozeného Syna, není totožný s Alláhem, který si žádá jako rituální lidské oběti ty, kteří přijali Krista, Božího Syna. Ani Bůh křesťanů není totožný s pohanskými bohy – démony!

Není divu, že duch antikrista, kterého antipapež Bergoglio v sobě nosí, se projevil znovu a pseudopapež opakovaně vybízel, aby všichni přijímali muslimské „imigranty“. V kázání manipuloval s Písmem svatým, jakoby tím přijímali samotného Krista. Takto vykládat Písmo svaté je rouhání se Duchu svatému. O tom, že tito islámští „uprchlíci“ mají programovaně prosadit celoplošnou islamizaci a zničit křesťanství na evropském území už Bergoglio mluvit nechce. Tato tragédie se už v minulosti stala na území Severní Afriky, Iráku, Iránu, které byly násilně islamizovány a křesťané vyhubeni. Bergoglio nechce podat ani otřesnou statistiku zločinů islamistů za poslední dobu, třeba jen v Itálii. Věznice jsou přeplněné islámskými „uprchlíky“. Německo je na tom hůř, protože muslimy ani za nejtěžší zločiny netrestá a pokud by se jim někdo bránil, bude trestán on – nevinná oběť. O tom Bergoglio také mlčí. Mlčí i o tisících obětí s uřezanými hlavami ve jménu Alláha a o stovkách beztrestně znásilněných křesťanských děvčat muslimy v EU.

Připomínáme fascinovaným katolíkům, že v případě Františka Bergoglia jde o zneužití papežské autority. Papež Honorius I. byl na Konstantinopolském koncilu roku 680 posmrtně vyloučen z církve za herezi monotheletismu. Tuto exkomunikaci potvrdil i papež Lev II. Rovněž Pavel IV. v dogmatické bule Cum Ex Apostolatus Officio (1559) stanovil, že pokud by se i papež dopustil hereze, anebo v ní byl před svým zvolením, jeho volba je neplatná a všechno, co koná, je neplatné. To se plně vztahuje na současného pseudo-papeže Františka.

František si v Polsku hned z počátku neodpustil promluvu k politickým představitelům. Rovněž jim vnucoval sebevražedný program islamizace. Svým vystoupením na setkání s mládeží de facto vrazil nůž do zad polskému národu, který několikatisícovými manifestacemi čelí vnucovaným kvótám z EU. Nedlouho před návštěvou papeže v Polsku kati IS uřezali hlavy dvěma mužům před očima malých dětí. Před tím jeden z katů do kamery řekl: „Prezidente Hollande, totéž se stane s tvými občany na ulicích Marseille, Paříže a Nice“, po těchto slovech odřezal zajatci hlavu. František ale psychopaticky mantruje: „Nespojujte islám s násilím“

Připomínáme, že František Bergoglio stáhl na sebe za hereze několikanásobnou Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Kdo se s ním jako s heretikem vnitřně sjednocuje, přijímá tím téhož nečistého ducha i ducha hereze a apostaze. Pokud dotyčný nebude konat pokání, bude věčně zavržen.  

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

3. 8. 2016

 

Kopie:

Polské a italské vládě a polskému episkopátu

Katolickým a pravoslavným biskupům

Vládám členských států EU a europoslancům

Masmédiím