Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritika Františka na světovém setkání mládeže

 

 

Dne 26. 7. 2016, v den započetí celosvětového setkání mládeže, vešli dva islamisté ve Francii do chrámu a při bohoslužbě brutálně podřezali hrdlo 85letému knězi. Ke zločinu se přihlásil IS.

Ve dnech 26.-31. 7. 2016 proběhlo v Krakově setkání mládeže s Františkem. Téměř v každém kázání pro mládež manipulačním způsobem připomněl, že je třeba přijímat islámské imigranty.

Tentokrát František před mládeží napodobil slavné protestantské evangelisty jako je R. Bonke či B. Hinn. Používal slovník charismatických kazatelů, takže jeho kázání byla osobní, vzbuzující živý dojem. Sugestivně se po jejich vzoru obracel k mládeži s otázkami. Odpovídáním padaly bariéry a mládež se otvírala duchu, kterého František vnášel. Nebyl to však Duch Kristův, ale antikristův.

Položme otázku: Kdo je František a co jako prioritu prosazuje? Je to Kristovo evangelium? Je to kázání pokání a obrácení? Ukazuje na rafinovanost hříchu a potřebu pravdivého pokání? Podává vyzkoušené prostředky vyplývající z evangelia, učení svatých otců a hrdinství mučedníků? Vytyčuje bezpečnou cestu ke spáse? Ne!

Postavil se někdy František proti ideologii homosexualismu, která ničí v kořenu křesťanství a má za cíl genocidu lidstva? Bojoval proti kradení dětí juvenilní justicí? Podpořil rodičovské 1,5 milionové manifestace v Římě proti adopci dětí homosexuály? Ne!   

Neprojde ale den, aby František nepropagoval internáboženský dialog, který v kořeni vede k synkretismu s pohanstvím a k zničení podstaty křesťanství. Prosazováním internáboženského dialogu místo evangelia drží celou církev v hříchu proti Duchu svatému. Co pomohou jeho vznešené fráze v téměř charismatických kázáních na světovém dni mládeže, když duch, který je za ním, vyhání Ducha svatého? Co pomůže, že tentokrát mluvil o Ježíši výjimečně zdánlivě pravověrně, když v praxi Ježíše staví na stejnou rovinu s pohanskými démony a degraduje Jeho oběť, jako by už nebyla jedinou cestou ke spáse? Jeho kázání byla jen profesionálním podvodem k oklamání mládeže, k vzbuzení si sympatií ke své osobě, aby se jím prosazovaná apostaze brala jako norma. Homosexualismus, islamizace, multi-kulti i falešná cesta s oslnivými frázemi bez pravdivého pokání vede do záhuby. František zvěstuje jiného Ježíše, nabízí jiného ducha a jiné evangelium. (srov. 2Kor 11,4). Apoštol volá: „Kdybych já, nebo sám anděl z nebe přišel a hlásal vám jiné evangelium, než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet.“ (Gal 1,8) František je „falešným apoštolem, nepoctivým dělníkem, přestrojen za apoštola Kristova a není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (2Kor 11,13-15) 

Cestou z návštěvy Polska 31. 7. 2016 František absurdně reagoval na brutální vraždu 85letého kněze, k níž se přihlásil IS. 

Citace Františka: „Nelíbí se mi, když se mluví o islamistickém násilí.“

Odpověď: Ale vraždění kněží a věřících islamisty se Františkovi asi líbí. Jak to, že reaguje na brutální zavraždění svého kněze tak scestným a cynickým způsobem? Jak to, že se nedožaduje spravedlivého potrestání islamistů a nevaruje před nimi veřejnost? Místo toho je navzdory všem krvavým teroristickým útokům a zločinům vytrvale hájí a absurdně vyzývá veřejnost, aby nespojovala islám s násilím! Tak může reagovat jen největší zrádce a cynik. 

Citace Františka: „Myslím, že není správné ztotožňovat islám s násilím... Není to správné a není to pravda.“

Odpověď: Je to pravda! František hrubě lže. Realitou je dennodenní násilí islamistů, nejen v Evropě. Bohužel, informace o něm masmédia cílevědomě minimalizují.    

Citace Františka: „...každý den, když se podívám do novin, vidím tady, v Itálii, násilí – někdo zabil svou dívku, někdo zabil svou tchyni. To jsou pokřtění katolíci.“

Odpověď: Pokřtěnému katolíku evangelium nepřikazuje, aby řezal hrdla nevěřícím, ale muslimům to Korán i šaría přikazuje. Pokud se katolík dopouští zločinnosti, pak je to proto, že je špatným katolíkem a zaslouží si spravedlivý trest od Boha i od lidí. Kdežto muslim je za to, že provádí teroristické útoky a odřezává hlavy kafírům (křesťanům a nevěřícím), kvalifikován jako dobrý muslim a je mu za to přislíbeno „sedmé nebe“. To je velká náboženská motivace k zločinnosti! Vyjádřil to i papež Benedikt XVI. citací císaře Manuela.

Citace Františka: „Všechna náboženství mají malou fundamentalistickou skupinu... my ji máme tady“.

Odpověď: Muslimští fundamentalisté nejsou malou skupinou. Násilí je podstatou jejich náboženství. František v roce 2015 bojkotoval odřezání hlav 21 mladým egyptským křesťanům v Libyi. Jim dali tři dny na rozmyšlenou, zda se zřeknou Krista. Protože Krista nezradili, všem uřezali hlavy. Totéž se stalo v Etiopii a v Libyi. Navíc, následovala série teroristických útoků – nad Egyptem, v Paříži, v Bruselu, masové znásilnění žen v Kolíně na Nový rok, masové rabování a vyhánění domorodého obyvatelstva z dánských měst... Ve fundamentu křesťanství není násilí, ale láska k Bohu a bližnímu. Paradoxem je, že liberální teologové a František pohrdají křesťany, kteří nechtějí zradit spasitelnou víru v Krista a v evangelium, a ocejchovali je jako fundamentalisty, kteří musí být trestáni. Záměrně vyvolávají asociaci s islámskými fundamentalisty – teroristy. To je hrubá manipulace a zločin!

Podřezali někdy katoličtí „fundamentalisté“ hrdlo islámskému imámovi v mešitě anebo připravili někdy sérii teroristických útoků a přitom se odvolávali na evangelium? To je nonsens! Pohanští a islámští fundamentalisté však mají na svědomí miliony křesťanských mučedníků. O tom František mlčí a jen cílevědomě manipuluje pojmy, aby přikryl zločiny a současně postavil nevinné do role zločinců. Je heretik, profesionální podvodník a lhář!

 

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

2. 8. 2016

 

Kopie:

Polské a italské vládě a polskému episkopátu

Katolickým a pravoslavným biskupům

Vládám členských států EU a europoslancům

Masmédiím