Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. 10. 2017

Tajemství z Fatimy po 100 letech 2. část: nejen pro politiky

Křesťanské národy se dostaly do stádia, kdy ani ve sféře politické ani vzdělávací, a vůbec ve veřejném životě se věci nesmí nazývat pravými jmény. Byla zavedená tzv. korektnost, kterou jsou přikrývány i největší zločiny proti lidstvu. Tato duchovní atmosféra nedovoluje nazvat zlo zlem. Zlo musí být přijímáno jako dobro, proto se proti němu nedá bránit. Kdo si v dnešní době dovolí nazvat zlo zlem, je trestaný jako největší zločinec. (V Německu za zveřejnění zločinů migrantů hrozí 5 let vězení.)

Je nepsaným zákonem, že sebelikvidace jedince i národa musí být prosazována pod pozitivními pojmy. Všichni musí hrát komedii diktovanou skrytými elitami.

NWO zavádí homosexualismus spojený s juvenilní justicí a islamizací. Usiluje o dosažení tzv. zlaté miliardy, to znamená holocaustu 6 miliard obyvatel. Ideologicky nejsilnější silou tohoto profesionálního podvodu jsou církevní Jidáši na nejvyšších místech. To oni zavedli princip, že zlo se nesmí nazývat zlem a pravda pravdou! Nese to stejné ovoce, jakoby lékaři reagovali na smrtelnou infekci pozitivně – masově vyhubí obyvatelstvo.  

Podle tohoto principu jsou už oficiální složky ve státě, jako je legislativa, policie, vzdělávací nebo zdravotnický systém, včleněny do organizovaného zločinu holocaustu lidstva. Jedině ten národ v dnešní době přežije, který bude mít vůdčí politiky, kteří budou nazývat zlo zlem a postaví se proti zločinné ideologii a genocidnímu systému NWO! Pokud se všechny národy proti zločinné ideologii NWO nepostaví, zaviní si holocaust!  

Priorita záchranné politiky:

1) Odsoudit homosexualismus! Nazvat ho tím, čím byl a je – sexuální zvráceností! (srov. 2Pt 2,6) Jeho důsledkem je autogenocida vlastního národa. Stát musí podporovat jedině zdravou rodinu, kde je otce, matka a děti.

2) Prolomit tabu ohledně medializace juvenilní justice. Piráti a vyvrhelové lidstva v systému sociálních služeb páchají nejtěžší zločiny vůči dětem. Falešná utajenost tyto satanisty chrání a zločinný systém šíří. Jenom v Norsku ročně kolem 100 těchto ukradených, psychicky a sexuálně tyranizovaných dětí páchá sebevraždu. Když se tito piráti prolamují do bytu, chráněni policií, mnohdy zoufalí otcové vidí jako jediné východisko rodinnou sebevraždu (viz mnohé příklady z Finska...). 

Takzvané křesťanské národy spolu se svými nejvyššími církevními lídry k těmto zločinům mlčí! Tím berou na sebe zodpovědnost a svolávají spravedlivý trest. Jestliže matka, které ukradnou milované dítě a dovolí jí po měsíci plném zoufalství a útrap na několik minut své dítě vidět, uroní při setkání slzu, je potrestána a už své dítě neuvidí. Toto je jedno z práv žen a dětí stanovené Úmluvou OSN. OSN dnes vydává i jiné podobně debilní a zločinné úmluvy (Haagská Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodních adopcích). Zločinný projekt Dětství 2030 už počítá s ukradenými dětmi.

Pokud politici tyto satanské zákony a projekty nezruší, zodpovědnost dopadá na ně.

3) Zakázat genderovou ideologii, která popírá nejzákladnější realitu, že muž je mužem a žena ženou. Oběti této ideologie mají vykořeněné reálné myšlení a jsou posedlí démonem. Gender je dalším autogenocidním projektem NWO.

4) Zamezit islamizaci spojené s terorismem a krvavým vykořeňováním evropských národností, kultury a křesťanství. Politická korektnost spolu s pseudopapežem Františkem hrubě lže a diktuje národům kvóty k přijetí islamistů!

5) Odhalit v masmédiích pravdu o nejtěžších zločinech proti jedincům a národům diktovaných z nadnárodních organizací.

6) V legislativě musí být zrušeny všechny antizákony, které nadiktovaly OSN, EU a Rada Evropy. Vedou k sebezničení jedince i národa a byly prosazeny podvodem pod pozitivními pojmy.

7) Zakázat organizace, které za jidášské peníze či příslib kariéry slouží architektům NWO (Rotary, Lions kluby a jiné nadnárodní organizace jako svobodní zednáři...). /viz zrušení sítě Sorosových organizací v Maďarsku/

Kdo se v současné psychologické válce, postaví proti systému NWO, musí počítat i s obětí vlastního života. Tento boj ale stojí za to, má smysl! Národ potřebuje hrdiny, proroky, kteří vidí pravdu a kteří ji hájí. Všichni jednou zemřeme a čeká nás Boží soud a věčnost. Smysl našeho života není v kariérismu a materialismu, ale v hledání pravdy. Za pravdu se musí bojovat a oddělovat se od ložiska zla v nás (hříchu) a v okolí! Systém NWO má za cíl udělat z lidí vtělené gender démony a z kradených dětí vyprodukovat mstitele na vlastní společnosti, která jejich tyranii dovolila. Lidi, kteří tento program NWO prosazují a realizují, čeká peklo a nic na tom nemění, jestliže ho bojkotují.

Bohorodička před 100 lety skrze děti ve Fatimě vyzvala k pokání, především nejvyšší církevní hodnostáře, ale i ostatní zatvrzelé hříšníky. Citace ze zjevení: „Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem. Míhaly se v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře. Padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství. Vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku... jinak bychom byli zemřeli hrůzou. Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: ‚Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků...‘“

V dalším zjevení řekla: Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“

Vybízela rovněž k modlitbě růžence.

Přísloví říká: „Moudrý je ten, kdo myslí na konec.“

Každého z nás čeká smrt. Boží soud a pak věčné štěstí ve slávě s Bohem, anděly a svatými, anebo věčné utrpení v pekle se satanem, démony a vyvrheli lidstva. Pokud nás, lidi, nemotivuje k boji se zlem, lží a duchem lži láska k Bohu a k bližnímu, pak ať nás motivuje alespoň strach ze spravedlivého soudu a z věčného utrpení v pekle.

Výzva z Fatimy se týká každého politika i každého člověka. Pokání – metanoia – změna myšlení, znamená oddělit se od lži a přijat pravdu. Není tajemstvím, že Kristus je „Cesta, Pravda a Život“ (J 14,6). Toho, kdo hledá pravdu, miluje pravdu a bojuje za pravdu, čeká po smrti věčná odměna a nikdy nekončící štěstí. Pravda nakonec zvítězí! (srov. J 8,32)

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

13.10.2017