Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Neposkvrněném Početí - kázání

Jestliže v lůně matky posvětil Bůh Jeremiáše, který měl prorokovat o Kristu (Jer 1,5), jestliže Jana, který měl být předchůdcem Krista, nejen posvětil, ale také naplnil Duchem svatým před narozením z lůna matky (Lk 1,15), proč by potom neměl posvětit Kristovu Matku a naplnit ji Duchem svatým hned od počátku tak, že by její svatost a milost byly spolustvořeny zároveň s ní, podobně jako světlo spolu s hvězdami na nebeské klenbě? Jestliže Anděly, aby byli důstojnými služebníky jeho vůle, uchránil Bůh dopředu od všelikého hříchu a zároveň je hned posvětil od samotného počátku jejich stvoření; jak by mohl takto nepostupovat i s Marií, aby se stala jeho důstojnou Snoubenkou a Matkou? Jestli vybírajíc nebe za svůj příbytek a za sídlo svatých Andělů, chtěl, aby bylo úplně čisté a uchráněné od každé nečistoty a skvrny porušení; proč by totéž neměl učinit s Marií, jako oživeným nebem a svým příbytkem? Jestliže Šalomoun pod inspirací Ducha Božího, ozdobil Boží svatyni veškerým mu dostupným způsobem (por. 1Král 6,1-38), jak to zodpovídalo nekonečné hodnosti a majestátu Boha, proč by si Duch svatý neměl takto připravit důstojný příbytek pro majestát Syna Božího? A Jestliže Šalomoun nařídil, aby mu vyrobili královský trůn jako podivuhodné, nádherné veledílo, celé ze zářivě bílé slonové kosti a z nejčistšího, nejvybranějšího zlata (por. 1Král 10,18-20), proč by si Kristus, Slovo a Moudrost všemohoucího Boha, neměl učinit stejný trůn?

 

Celý text kázání: zde