Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Ambrož - O pokání, kniha první

Sv. Ambrož, milánský biskup se narodil r. 340 a zemřel r. 397. Jeho životopis viz kniha Mučedníci a jiní svatí IV. díl, s. 343. Spis sv. Ambrože O pokání vznikl asi r. 390 jako obhajoba kající praxe pravověrné Církve proti heretické skupině Novaciánů, kteří se nacházeli v Milánu. Novacián byl římský kněz, který se r. 251 nechal zvolit vzdoropapežem proti papeži Korneliovi, protože nesouhlasil s tím, že do Církve byli znovu přijímáni ti, kdo při pronásledování zapřeli víru a nyní činili pokání a chtěli se vrátit. Eusebius ve svých Církevních dějinách o něm říká: „Kněz římské církve Novatus povýšenecky vystoupil s názorem, že hříšníci nemají žádnou naději na spasení, i kdyby činili všechno, co je třeba k opravdovému obrácení. Tím se stal původcem nové sekty. Ve své nadutosti se nazývali ‚Čistí‘.“ Novacián potom zemřel mučednickou smrtí při pronásledování za Valeriána kolem r. 258. Jeho následovníci ale existovali až do 5. stol.

Celý text první knihy: pdf, doc.