Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 11. 2019

Je čas na pokání

 

(31. ned. v mez. C: Mdr 3,1-9; Ž 116; Ř 8,14-23; Mt 25,31-46)

 

Slovo Boží nám jasně oznamuje, že dosud a právě dnes je čas konat pokání. Brzy přijde smrt a soud, kdy bude už na pokání pozdě, ale dnes, dnes máme ještě k pokání čas a máme k němu také nabízenou Boží milost, jak nám to dosvědčuje Boží slovo.

 

Je čas i milost k pokání, protože Bůh je dobrý a všechno, co stvořil, stvořil s dobrým úmyslem, k dobru, ke spáse. Nikoho nestvořil k zahynutí ani žádné zlo a utrpení, které na nás dopouští, nedopouští proto, aby nás připravil o svou milost či aby nám zabránil, abychom v pokání jeho milost nalezli a přijali, ale právě naopak, každé utrpení a zlo, které na nás dopouští, dopouští s tím záměrem, aby nás napravil a odvrátil od skutečného zla, kterým je hřích, k skutečnému dobru, kterým je láska k Bohu a jeho přikázáním.

 

Je čas i milost k pokání, protože „Hospodin je věrný ve všech svých slibech“.

 

Je čas i milost k pokání, protože dosud nenastal Druhý příchod Kristův a Pán nám skrze apoštola oznamuje, že si nepřeje, abychom rezignovaně a beznadějně čekali na konec světa, ale chce, abychom normálně pracovali na věcech duchovních i světských, abychom počítali s působením Boží moci již tady a teď, abychom počítali, že Bůh nám dává milost, nejen litovat svých hříchů a dosáhnou jejich odpuštění, ale také skutečně změnit svůj život a s Jeho pomocí vést život zbožný a spravedlivý, abychom jeho druhý příchod mohli očekávat skutečně s vírou a s ovocem skutků víry, a ne s rezignovanou beznadějí, která netečně odkládá řešení všech problému až do věčnosti, kdy je vyřeší sám Bůh bez našeho přičinění. Jistě On je vyřeší, pokud však na jejich řešení nebudeme s živou vírou spolupracovat, pak jsme v nebezpečí, že řešením jeho problému s námi může být i naše věčné odsouzení. To si však Pán Ježíš nepřeje, nýbrž dává nám čas k pokání.

 

Je tedy čas i milost Boží k pokání a spáse, protože „Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Ježíš i Tebe hledá, jako Zachea, zastavuje na místě, kde právě stojíš a hledíš, jak prochází kolem. On nepřišel jenom projít kolem Tebe, On přichází vstoupit do Tvého domu a přinést tam svou spásu.