Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boží slovo je mocnější!

Skutečně přichází antikristovská doba, kdy moc negativního slova systematicky podávaného skrze masmédia jako pravda, rozvrací celé říše. Avšak Boží slovo je mocnější! Jen je třeba ho žít a v moci hlásat – třeba mezi čtyřma očima. Je třeba povzbuzovat se Božím slovem; ono má být uprostřed našich společenství. V něm máme ve víře stát. Ono má moc a ještě větší, než slovo negativní. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a dostanete“ (J 15) I my máme zůstávat ve slově a v Duchu, který je s tím slovem spojen – v Duchu Svatém. Když člověk mluví negativní slova, dává tím prostor i negativnímu duchu, který rozkládá. Jsme-li v nevěře, zůstáváme-li v sobě a ne v Kristu, pak starý člověk je také spojen, ale ne s Duchem Božím, ale s duchem tohoto světa, který je Kristu nepřátelský. To nás má rozhorlit: Tak to ne! Já nebudu nástrojem ve službě lháři a vrahu. Ale jak zvolal Jozue: „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu!“ Kéž by platilo i o nás všech, že nepříteli nebudeme sloužit ani malými svévolnostmi.