Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. 4. 2021

Jsi připraven nyní zemřít?

Jsi připraven nyní zemřít? Taková otázka musí zasáhnout každého člověka. Jsi připraven? Jsi připraven dnes? Uvědom si realitu smrti…Smrtí všechno skončí. Už nebudeš moci konat žádné pokání ani žádné dobré skutky. Proto si polož otázku: „Pane, co by se mnou bylo, kdybys mě dnes povolal na věčnost? Jsem připraven? Ještě ne.“ A kdy tedy budeš připraven? Kdy? Musíš se tedy připravit teď! Nyní je čas spásy, ne zítra! Bůh slibuje hříšníkovi odpuštění, ale neslibuje mu zítřejší den, jak říká Boží slovo. V této věci je odklad zloděj. Odkládat pokání je sebevražda! Pokání máme konat hned – okamžitě. Teď čiň pokání! Jak? Co máš dělat? Hned teď se postav do Božího světla, před Boží tvář, a odkryj, odmaskuj svůj hřích i starého člověka, který spekuluje, jak se vykroutit, aby ho to moc nestálo. Má své rafinované úmysly. Ty se ale postav do světla! Nenech se tahat za nos! Před Bohem vyznej pravdu o sobě, o svém hříchu, a tehdy tě Ježíšova krev očistí od každého hříchu. Jak říká Boží slovo: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“ Přijmi vírou toto spasení, které nám Bůh nabízí v Ježíšovi i vítězství nad hříchem v Jeho krvi. Pak se nemusíš bát smrti a jsi připraven stanout před Boží tváří.