Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 11. 2019

Pravidla a vztahy

Ježíš v evangeliu říká velmi prosté pravidlo: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.“ (Lk 6,31)

Jak jsme však od toho vzdáleni! Ve všem se projevuje naše egoistické myšlení: „Co já chci, je božské.“ Ale kam se s takovým myšlením dostaneme? Jeho ovocem jsou hádky, napětí, války... S takovýmto myšlením ani dva lidé pod sluncem nevydrží žít společně. Ve společném soužití musí být určitá objektivita, sebekritika a pravdivost... Člověk nemůže zůstávat v takovém myšlení: Co dělám já, je božské, ale když to dělá druhý, už je to zlé, ba dokonce jako by to byl přímo zločin. Ale běda, kdyby si mu někdo dovolil říct pravdu: „Uvědom si ale, že děláš to samé.“ To by byl velmi dotčen. Jde vlastně o takovou „egolatrii“ – božskou úctu vůči svému egu, která je dnes spojena už i se „satanolatrií“ či „démonolatrií“. Adoruje se falešným modlám, a Bůh i cesta pravdy se úplně ignoruje. Je třeba si však uvědomit, že tato infekce také je i v nás a že i nás drží lež a láska ke lži, dědičný hřích. Láska ke lži, ke světu, ke klamu, k všelijakým filosofiím, psychologiím... člověku neukazuje pravdivou cestu; naopak – jsou to falešné cesty. Pravda v nich je jen součástí pasti, která má člověka nalákat do zla. Tak jako podvodník dovede použít určitou pravdu, navodit pozitivní dojem, aby zlákal duše, oklamal je a pak hodil do propasti. Proto se člověk musí tvrdě postavit proti: „Odděluji se od této pasti!“ Je třeba se podívat pravdě do očí. Strhnout všechny masky, tak jako tomu bude v hodině smrti. A na modlitbě si uvědomit a prožít, že to zlo, temnota a lež je teď ve mně paralyzovaná, ukřižovaná spolu s Kristem. V tu chvíli, kdy stojím ve víře v Boží slovo: „Spolu s Kristem jsem ukřižován“, se realizuje mé spoluukřižovaní s Kristem a temnota ani lež už nade mnou nemá vládu. Ježíš je ve mně ukřižovaný a já spolu s Ním. V tu chvíli žije ve mně Kristus. Kristus ukřižoval na Golgotě našeho starého člověka, to, co jsme všichni podědili po našich prarodičích – Adamovi a Evě. Teď mě nemůže klamat a tahat za nos. Teď je Ježíšovou silou paralyzovaná síla lži i celý systém zla, který tlačí duše do pekla, teď žije ve mně Kristus.