Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Vojtěch

Sv. Vojtěch (956-997) byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců, který byl na popud vládnoucích Přemyslovců ve svém sídle Libici r. 995 vyvražděn. Vojtěch už byl tou dobou biskupem a nacházel se v Římě, kam už podruhé utekl ze své diecéze, která byla více pohanskou než křesťanskou. Protože r. 994 pokřtil budoucího prvního uherského krále Štěpána I. je pokládán i za apoštola maďarského národa. Dne 23. 4. 997 byl pak zavražděn pohanskými Prusy, které se snažil evangelizovat. Byl pochován v Hnězdně a jeho ostatky pak r. 1039 přeneseny českým knížetem Břetislavem I. do Prahy. Poláci si ale i dnes jeho památky váží ve všeobecnosti více než Češi a dodnes mají ve Hnězdně jeho hrob. I ve slovenském národě se sv. Vojtěch těší velké úctě. V době, kdy Slováci ještě neměli svůj samostatný stát, byl jim totiž sv. Vojtěch-Slovan a apoštol Maďarů mocnou posilou a útěchou. Podle některých přežívala na slavníkovské Libici cyrilometodějská tradice s východní liturgií. Sv. Vojtěch, který byl v Římě v kontaktu i s řeckými mnichy, byl tedy spojen i s velkomoravskými kořeny a určitě byl věrným vyznavačem víry, kterou nám přinesli sv. Cyril a Metoděj.

Sv. Vojtěch je vzorem hrdinného křesťana a biskupa především tím, že dokázal odejít ze sféry vlivů, v níž nemohl působit ve shodě se zákony Pána Ježíše Krista, a tak na své nevděčné krajany působit účinněji z dálky, aby se co nejdříve opravdově obrátili ke Kristu. Kéž se i dnes v českém, slovenském, polském a maďarském národě najde více statečných křesťanů, kteří budou mít odvahu opustit apostatickou vatikánskou struktury, která nemá již nic společného s Kristovou církví. Tím svým národům nejlépe pomohou, aby se znovu navrátili k Pánu Ježíši Kristu.