Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 3. 2017

Mnohé ideologie a přece jen jedna

 

Náš cyklus přednášek jsme nazvali „Světová ideologie a křesťanství“. Možná vás napadla otázka, co je to ta „světová ideologie“? Proč neříct raději „světoideologie“ v množném čísle. Je přece mnoho ideologií, které hýbaly a hýbou světem. My tady ale právě chceme mluvit o jedné, která je ZA těmi mnohými ideologiemi a totalitními nemorálními systémy. Jde tedy o mnohé ideologie, které jsou ve své podstatě ideologií jednou, a právě TOTO skryté a temné – tedy OKULTNÍ – propojení těch mnohých ideologií by mělo být nosným tématem celého cyklu našich přednášek.

Už v r. 1907 sv. Pius X. v encyklice Pascendi Dominici Geregis – proti učení modernistů – odhalil systém tehdejšího modernizmu jako zcela jednolitou a propracovanou ideologii namířenou k zničení křesťanství! Tato ideologie ale přitom navenek vystupuje jako by šlo o tu a tam roztroušené a na sobě naprosto nezávislé objevy různých odborníků z různých vědních disciplín.

Pius X. říká: „Mluvíme-li o modernizmu, nejde o učení sem a tam roztroušené, které nikterak navzájem nesouvisí, nýbrž o jednolitý takřka celek, v němž, připustíš-li jednu věc, ostatní z ní nutně následují. ... Přehlédneme-li ještě jednou souhrnem celý systém, nebude se nikdo divit, definujeme-li jej jako snůšku všeho kacířství. A opravdu, kdyby někdo chtěl se pokusiti o to, aby takřka tresť a jádro všech bludů, kolik jich proti víře kdy bylo, v jedno spojil, nikdy by úkolu svého lépe byl neprovedl, než to učinili modernisté. Ba pokročili ještě mnohem dále, že nejen katolické náboženství, nýbrž jak jsme byli podotkli, veškeré náboženství nadobro podryli.“ (Pascendi Dominici Gregis § VII)

Apoštol Pavel nás však vyzývá: „Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ (Ef 5,11-14)