Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ústavní zákon proti satanismu

Prezident České republiky

Miloš Zeman

119 08 Praha 1 Hrad

Ústavní zákon proti satanismu

 

Vážený pane prezidente,

v České republice a v evropském kulturním prostoru je stále častěji a viditelněji propagován explicitní kult zla! V sobotu 13. 8. 2016 prošel Prahou pochod Prag Pride, v němž letos dominovala oslava satanismu a okultizmu. Byly vidět transparenty s rouhavým, bezbožným a lživým nápisem „Ježíš byl Gay“. Policie tvrdila, že nemá právo proti takovým transparentům urážejícím křesťanskou víru zasahovat. Průvod vedla osoba v přesvědčivé masce černého démona. Na prvním voze jela osoba znázorňující Lucifera nebo Antikrista. Tyto symboly ohlašují příchod člověka nepravosti! Toho očekávají ti, kdo se usilují změnit zdravé společenské paradigma za nepřirozené a zvrhlé normy a vzory chování! (por. 2 Sol 2,3) Explicitnímu kultu zla musíme dnes přihlížet prakticky na každém kroku: v reklamách, v tzv. umění... Podle svědectví Bible jsou sexuální úchylky důsledkem právě okultizmu a vědomého popírání pravého Boha. (por. Řím 1,23-25)

Tentýž duch Antikrista je spojen s tzv. islámským náboženstvím! I liberální kardinál Duka se nedávno vyjádřil, že „islám v sobě skutečně skrývá násilné tendence“. Ano, islám je popřením křesťanské civilizace! Islámský hodnotový systém neuznává důstojnost lidské osoby, protože nezná ani Boha, který člověka ospravedlňuje! Islám je boj proti Bohu, který za nás „dal svého Syna, aby žádný kdo v Něho věří nezahynul...“ (J 3,16) O boj proti spravedlivému morálnímu řádu jde ostatně ve všech současných válkách! I nynější napětí mezi NATO a Ruskem je sporem o „svobodu“ propagace satanizmu a nemorálnosti.

Dnes jsme prošli Prahou od pomníku sv. Václava až na Letnou a na trase, která byla před týdnem duchovně infikována pochodem homosexuálů, jsme provedli exorcizmus! Démoni homosexualizmu a satanizmu byli svrženi do pekla! Zůstane-li však dům prázdný, vyhnaní démoni se vrátí a přivedou mnoho horších a konce budou horší než začátky! (por. Lk 11,26) Společnost, která akceptuje satanizmus, spěje k sebezničení. Proto je nutné, aby byla explicitní propagace kultu zla postavena mimo zákon!

Pane prezidente, žádáme Vás o předložení návrhu ústavního zákona proti propagaci explicitního kultu zla a proti explicitnímu satanizmu a okultizmu. Ústava České republiky se ve své preambuli dovolává tradice dávné státnosti zemí Koruny české! Všemohoucí Bůh daroval sv. Václavu moc podrobit tuto zemi spravedlivému a spasitelnému Božímu řádu! Za Boží spravedlnost položil náš kníže Václav život!

Ústavní zákon proti satanizmu bude samozřejmě znamenat určité omezení svobody projevu. To je přirozené! Svoboda projevu je omezena všude, kde jsou určité hodnoty chráněny jako nedotknutelné a posvátné! Pro zajištění objektivní spravedlnosti je proto nutné jasně definovat, jaký hodnotový systém je přijímán za normu. Evropa je křesťanská anebo není vůbec! Pro věřící křesťany jsou Desatero Božích přikázání a Evangelium cestou do jejich nebeské vlasti. Těm, kdo tuto víru nemají, jsou těmi nejlepšími životními pravidly a tím nejspravedlivějším morálním systémem, který se osvědčil tisíciletou tradicí, dal světu pojem lidské osoby a důstojnosti člověka a který dosud nebyl ničím překonán. Z toho důvodu musí být podstatnou součástí ústavního zákona proti satanizmu také výslovný zákaz veřejného urážení křesťanské víry. V Maďarsku nedávno přijali ústavu, která se zcela jasně dovolává křesťanských tradic země! I Česká republika ať splní svůj závazek vůči těm nejušlechtilejším tradicím zemí Koruny české!

S přáním všeho dobrého:

Praha 20. 8. 2016

o. Václav S. Cigánek

Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev v ČR

 

+ Timotej

Sekretář Byzantského katolického patriarchátu