Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva poslancom NR SR

Vážení poslanci,

na začiatku Biblie čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Tým, že bol človek stvorený na Boží obraz, bolo ľudské pokolenie obdarené skutočne veľkou dôstojnosťou. Táto dôstojnosť je jedným zo znakov, ktoré človeka robia odlišným a vyšším než zvieratá. Biblia ďalej popisuje to, že človek túto dôstojnosť hriechom stratil. Boh však nenechal človeka bez pomoci. Poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby sa človek vierou a pokáním mohol vrátiť k pôvodnému obrazu, na ktorý bol stvorený.

Dnes sme ale svedkami toho, že človek sa čoraz viac zrieka tejto dôstojnosti a pohŕda obrazom, na ktorý bol stvorený, stále viac si osvojuje správanie, ktoré patrí skôr do ríše zvierat, ba niekedy ani tam. Posledným prejavom straty nielen ľudskej dôstojnosti, ale aj zdravého rozumu sú články denníka Sme presadzujúce pedofíliu. Je to bezostyšný pokus o demontáž základnej morálky, ktorý nemá v dejinách Slovenska prirovnanie ani obdobu.

Redaktori denníka Sme sa sebavedome a s cynickým úsmevom pustili do obhajoby skutočne krajnej zvrátenosti. Toto ich verejné vzdávanie úcty pedofílii je faktickým povýšením protiprirodzenej, zvrátenej žiadostivosti nielen nad morálku, ale aj rozum, nad tradičnú rodinu a deti, a vôbec nad všetko, čo si má spoločnosť za normálnych okolností chrániť. Pod tlakom denníka Sme a iných médii slovenská spoločnosť žiaľ stále menej vníma fakt, že promiskuita, homosexualita iné zvrátenosti do života človeka, a tým skôr na verejnosť jednoducho nepatria, lebo ich zverejňovanie robia človeka nie lepším, ale horším.

Od momentu, kedy je v ohrození bezpečnosť a zdravie detí, nikto, či už veriaci alebo neveriaci, nemá právo mlčať a nečinne sa prizerať ako sú na jednej strane povyšované zvrátenosti a na druhej strane ponižované skutočné hodnoty ako rodina, manželstvo, rodičovstvo...

Do tejto agendy zapadá aj snaha dotlačiť slovenských zákonodarcov k uzákoneniu tzv. registrovaných partnerstiev. Ono je prvým krokom smerujúcim k tomu, o čom dnes denník Sme ešte len sníva: jeho články sú faktickým zverejnením tajného sna genderovej ideológie, ktorým je akceptácia pedofílie. Ak sledujeme genderovú ideológiu a jej vývoj v západných krajinách vidíme, že normalizácia nenormálneho sa nezastaví registrovanými partnerstvami, ale pokračuje takzvanými manželstvami LGBTI osôb, adopciami a v terminálnych štádiách končí tým, že všetko je dovolené a štátom sú uznávané ako rovnocenné všetky možné formy deviantného cítenia a správania: pedofília, zoofília, polygamia, atď. Takto je rodina a manželstvo systematicky ponižované na úroveň protiprirodzených pocitov a vzťahov ľudí, ktorých hlas ozvučujú veľké média. Táto falošná rovnoprávnosť vedie k nespravodlivosti a strate skutočnej slobody. A nielen to, ale rodina ako základná bunka spoločnosti je priamo likvidovaná.

Denník Sme naštartoval proces akceptácie pedofílie metódou tzv. Overtonovho okna. Vážený poslanci, nedovoľte, aby Vaša nečinnosť prispela k tomuto krajnému permisivizmu, ktorý presadzuje. Bez jasného pomenovania zla a bez vyvodenia zodpovednosti sa Slovensko len ťažko prestane vzďaľovať pravdivému videniu človeka a sveta, len ťažko bude aj naďalej bezpečným miestom pre normálny život rodín a výchovu detí . Akákoľvek akceptácia pedofílie je zločin proti deťom, preto si zaslúži trest každý, kto sa o akceptáciu pedofílie pokúša alebo ju plánuje. Tohto zločinu sa dopúšťa práve denník Sme, keď verejne obhajuje pocity pedofilov, a tým zjavne plánuje jej spoločenskú, a neskôr aj normatívnu akceptáciu. Pripomíname, že ukrajinský parlament nedávno schválil zákon, ktorý zavedie povinnú chemickú kastráciu odsúdených pedofilov, podľa vzoru takých krajín, ako Británia, Dánsko, Francúzsko, Izrael, Kanada, Kazachstan, Nemecko, Nórsko, Spojené štáty a Švédsko.

Výzvy denníka Sme k tomu, aby sa ľudia vciťovali do zvrátených pocitov pedofilov či homosexuálov nie sú nič iné než ľsťou, ktorá má za úlohu zničiť svedomie človeka, sú záludným volaním po verejnej akceptácii toho, čo spoločnosť právom vytláča z verejného života. Majú priviesť ľudí k takej strate rozlišovania dobra a zla, že nakoniec nie sú schopní nazvať pravým menom ani pedofíliu či homosexualitu, nie sú už viac schopní zastať sa ani vlastnej rodiny a detí.

Vážení poslanci,

každý kto dostal politickú moc sa bude zodpovedať pred Bohom za to, ako ju využíval. Pred smrťou sú si všetci ľudia rovní a každého čaká spravodlivý súd. Pán Ježiš hovorí, že múdry staviteľ si postavil dom na skale a keď prišla búrka, dom vydržal. Je na každom z nás na čom postaví svoj život. Na Vašej zodpovednosti je však nielen Váš osobný život , ale i to, na čom bude stáť Slovensko. Bude Slovensko stáť na genderovej ideológii a na krajnom permisivizme, aký predvádza denník Sme? Alebo si zachová pravdivé rozlišovanie dobra a zla, ktoré je nevyhnutné pre spravodlivé riadenie štátu? Ponorí sa Slovensko do neustáleho zrovnoprávňovania zla s dobrom, alebo začne trestať zlo a vytláčať ho z verejného, a teda i mediálneho priestoru? Začne byť prioritou Slovenska rodina, manželstvo a dobrá výchova detí, alebo bude neustále posluhovať požiadavkám LGBTI agendy? Vráti sa Slovensko k obhajobe dôstojnosti človeka, ktorú mu daroval Boh, alebo sa nechá vtiahnuť do pasce genderovej ideológie? Ekvádorský prezident, blahoslavený Gabriel Garcia Moreno položil svoj život za Boha a svoj národ v boji proti slobodomurárskym plánom. Slovensko dnes potrebuje takýchto politikov, ktorí sa neboja postaviť za pravdu aj za cenu prenasledovania. Vážení poslanci, kiež by Vám veľká zodpovednosť, ktorú ste dostali, nebola na večné zatratenie, ale k večnému životu. Božie slovo hovorí: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo... (Dt 30, 19).

V Kristu,

o. Jozef M.
katolícky kňaz