Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koronavirus S.O.S.! Lék proti smrti

Vyskytl se koronavirus a s ním i celosvětová panika. Rozumná preventivní opatření je třeba respektovat, i když jen ta nás nezachrání. Je zde i řád duchovních zákonitostí, na který se často zapomíná. Je třeba ho dodržovat. Staré přísloví říká: „Lékař léčí, ale Bůh dává zdraví.“

Boj s koronavirem je boj se smrtí. Je ale třeba vědět, že i když nás koronavirus mine, smrt mě ani tebe nakonec stejně nemine. Fyzická smrt ale není největším zlem. Největším zlem pro člověka je druhá smrt – věčné zavržení! (Zj 20,14) Záchrana před ní je jenom v Ježíši Kristu. On řekl: „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (srov. J 11,25)

V této době paniky mnozí křesťané nepočítají se spasitelnou vírou v Ježíše Krista, která zachraňuje před druhou smrtí. Je tu boj o spásu nesmrtelných duší, tedy zachránit naše nejbližší, aby nepadli do věčných muk. Duch světa lidi velmi silně tlačí na širokou cestu do záhuby (Mt 7,14).

Jaký je lék proti věčné smrti? Dokonalá lítost!  

Jak ji vzbudit? Je třeba si před sebou i před Bohem přiznat své hříchy. To, čím je smrtelný virus pro tělo, tím je hřích pro duši. Pán Ježíš vzal na sebe tvé hříchy a na kříži za ně zaplatil. Uvěř v Něho a s vírou vzývej Jeho jméno. V Něm je tvá spása. Písmo říká: „Kdo by vzýval jméno Páně, bude spasen.“ (Ř 10,9) Představ si Kristův kříž, rány v rukou, v nohou i v srdci a s vírou prones: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným“, a to pětkrát, do pěti ran. V duchu vnímej, jak z každé rány, když opakuješ kající prosbu, vychází světelný paprsek Božího odpuštění a proniká do tvého nitra. Můžeš si pak zopakovat nějaké slovo z Písma svatého, např.: „On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily.“ (1Pt 2,24-25) Nakonec udělej třikrát s vírou znamení svatého kříže.

Toto je lék proti věčné smrti. Ježíš sám je tím lékem. V momentu, kdy budeš jednou umírat, vzývej Ježíšovo jméno a On tě vezme do šťastné věčnosti.  

Jak často máme tento nejdrahocennější lék proti smrti užívat? Protože nevíme den ani hodinu naší smrti, nejlépe je užívat lék ráno i večer a pak přes den – v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 a ve 21:00 (srov. Ž 119,116). (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=15625)

Karanténa s koronavirem, i když se to zdá paradoxní, vytvořila podmínky k obnově rodiny tím, že musí být všichni doma. Ptáte se, jaký je prostředek k upevnění rodiny, k upevnění vzájemných vztahů manželů mezi sebou i rodičů a dětí? Odpověď je tato: svatá hodina – rodinná modlitba konkrétně od 20:00-21:00. Nesrovnatelně velký zisk pro rodinu, který svatá hodina dává, vyžaduje jen malou oběť – vyřadit v tom čase televizor, mobily a internet, tedy nekomunikovat v horizontále, ale komunikovat ve vertikále s Bohem. (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=31455)

Na konci svaté hodiny mnozí kněží udělují požehnání. V této době nebezpečí koronaviru prosí i za ochranu tvé rodiny, popřípadě i za tvé uzdravení. S vírou přijměte o 21:00 hodině požehnání tím, že uděláte s vírou znamení svatého kříže.

Lék proti smrti nabídni i svým bližním. Tím jim prokážeš největší lásku, zachrání tak svou duši i svou rodinu.

Lék proti smrti – recept:

1) dokonalá lítost – 7x za den „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou“ (do pěti ran)

2) svatá hodina 20 – 21 hodin

3) požehnání přijímáme ve 21 hodin

 

Pán Ježíš uzdravoval a uzdravuje skrze víru od koronaviru i ostatních nemocí. „Je-li někdo z vás nemocen, ať se modlí. Modlitba víry uzdraví nemocného.“ (Jak 5,14-15)

 

Byzantský katolický patriarchát