Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vážený pane kardinále,

ve svém Manifestu jste citoval Katechismus katolické církve (KKC). Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství (1457). Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám (1577). Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen (1035)...

S Vaším Manifestem i s Vašimi citáty z Katechismu, který je v církvi od roku 1992, musí upřímný katolík souhlasit. Realita je ale taková, že na všech katolických školách se učí hereze synkretismu s pohanstvím a modernismus historicko-kritické metody, postavené na ateistické filosofii. Profesor na Lateránské univerzitě v Římě prohlásil: „Katechismus mě nezavazuje, pro mě je směrodatný II. Vaticanum“. Jenže II. Vatikán otevřel dveře herezím neomodernismu a synkretismu. Ovocem pak je dle Římanům 1,25n homosexuální síť v církvi. Tato síť se odvolává na Katechismus, kde už je zakódován homosexuální slogan o antidiskriminaci, homofobii a antidiskriminačních zákonech. Tato heretická pozice Katechismu protiřečí Božímu slovu i Tradici. Citace Katechismu 2358: „Vůči homosexuálům je nutno se vyhnout jakémukoliv náznaku diskriminace a dále KKC: „Homosexuálové (sodomité) mají být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem...“. Dále citace (2359): „Skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu..., mají se (sodomité) přibližovat ke křesťanské dokonalosti.“

Jenže to „přátelství“, „úcta“, „soucit“, „jemnocit“, antidiskriminace disponují k přijetí tohoto nečistého ducha! Před infekcí musí být adekvátní prostředky k ochraně. Katechismus zde činí pravý opak. Jeho ovoce dvouznačných pojmů po 26 letech už v církvi sbíráme.

Pane kardinále, radikální krok k nápravě navrhuje arcib. C. M. Vigano, který mluví o nutnosti obrody církve, a to konkrétně likvidací homosexuální sítě v církvi i abdikací Františka. Vy jste C. M. Vigana v tomto postoji morálně nepodpořil. Věřící se Vás ptají: Kdybyste byl papežem, skončil byste jen u alibistických citací Katechismu? Jste ochoten odsoudit hereze a ducha II. Vaticana, a tím započít pravdivou reformu církve?

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                    + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

11. 2. 2019