Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reakce na článek: „Zjevil mi to Bůh“

Kéž by Bůh pastoru Drápalovi zjevil, že spolu s budho-katolíkem Halíkem v jednom spřežení ořou dnes čertovu brázdu smrti pro české křesťanství a národ.

                                      

O Danu Drápalovi jsem slyšel už dávno. Očitý svědek mi s obdivem vyprávěl, jak v minulosti natahoval (prodlužoval) nohy lidem, kteří měli jednu kratší. Po náhodném přečtení Drápalova článku z 19. 2. 2018 pod názvem „Zjevil mi to Bůh“ nemohu nereagovat.  

V článku nejprve biblicky a psychologicky vyjádřil pravdu o intelektuálním poznání a o zjevení Bohem. Na tuto teoretickou úvahu se nedá nic namítat. Pak ale jde dál a zmiňuje se o falešných prorocích. Dále se dotkne prezidentských voleb a vynese závěr, že Bůh z dvou kandidátů nemůže volit do úřadu prezidenta morálně horšího člověka.

Co se týče falešných proroků, Drápal v protikladu Božímu zákonu schvaluje homosexualismus (Stanovisko k pochodu Prague Pride). Chce snad říci, že mu to zjevil Bůh? Rovněž nepřímo otvírá dveře vlně tzv. uprchlíků. Citace: „Máme plošně odmítat všechny uprchlíky, protože jsou bezpečnostním rizikem? Jako křesťan nemohu na tuto otázku dát kladnou odpověď... Nejen kvůli němu (migrantovi) samotnému, ale i kvůli sobě. ... Nebudeme-li nikomu pomáhat, srdce nám ztvrdne...“

Toto je v současné době zločinná manipulace, která má za cíl vnitřně vyvracet zdravé myšlení křesťanů. I když Drápal v první fázi prosazuje křesťanské uprchlíky, jde o prolomení bariér a následnou masovou islamizaci a likvidaci křesťanství, jak už to vidíme v Německu, Francii, Belgii... Proti tomu prezident Zeman, díky Bohu, radikálně vystoupil.

Rafinované prosazování homosexualismu a islamizace je důkazem, že Drápal je falešným prorokem, který profesionálně manipuluje s Božím slovem, jak to ostatně činí všichni falešní proroci (srov. Jeremiáš a falešní proroci).

Dále cituji Drápala: „Je myslitelné, že by nám Bůh zjevil, že v demokratické volbě máme hlasovat pro toho méně charakterního? Já se domnívám, že nikoli.“

A já se ptám: Je myslitelné, že by nám Bůh zjevil, abychom v demokratické volbě hlasovali pro kandidáta, který skrytě prosazuje sebevražedný systém globalizace NWO, islamizace, gender ideologie s kradením dětí juvenilní justicí a s programem Římského klubu redukce lidstva na zlatou miliardu? Já se domnívám, že nikoli! Jak to, že Drápal, který se pokládá za povolaného hodnotit situaci kolem voleb, nerozlišil podstatu problému a jako pastor nepomohl věřícím, což je jeho povinností, správně se zorientovat? Převzal pouze psychologickou manipulaci z médií, která jednoho kandidáta uměle postavila do světla superelegána a druhého lživě do pozice hulváta. Vycházet z tak podlé psychologické manipulace, vyvozovat z ní falešný závěr a ještě to aranžovat, jako by za tím stál Bůh, je nejen hřích, ale i zločin. Drápal touto zločinnou pseudomystikou ovlivňuje velké množství upřímně věřících lidí a svádí je na falešnou cestu.

Jakou metodu k tomu používá? Nejprve biblicky a psychologicky rozvine určitou pravdu, a protože ji podává logicky i duchovně správně, získá si touto pravověrnou teorií důvěru. Člověk se otevře a automaticky pak přijímá i falešný závěr. Nevnímá, že byl vyveden na cestu do propasti.

Drápal jako evangelický farář je po třetí ženatý. V žádném případě se nemůže prezentovat jako vzor křesťana. Měl by mít tolik sebekritiky a nezpochybňovat prezidenta, který je na tom morálně lépe, a co je podstatné – jde mu na rozdíl od Drápala o hájení národa a křesťanských hodnot.

Drápal zamlčel, že ve volbách nebyla podstatou volba osob, ale šlo o volbu systému.

Když zpočátku článku podal vysvětlení o intelektuálním poznání a zjevení Bohem, mohl by také vysvětlit, a to pravdivě, jaký je rozdíl mezi Duchem pravdy a duchem lži u člověka, který zradil Krista jako Jidáš a přijal místo Ducha Božího jiného ducha. U Jidáše zřejmě nebylo hlavním problémem jen 30 stříbrných, ale ještě něco, co by bylo třeba teologicky řádně objasnit a tímto by Drápal mohl z vlastní zkušenosti velmi posloužit různým teologům a křesťanským literátům, kteří pod vlajkou Kristovou slouží antikristu. To by byla skutečně užitečná služba pro církev a nesmrtelné duše.

Drápal svůj článek nazval: „Zjevil mi to Bůh“. Kéž by mu Bůh skutečně zjevil, že spolu s Halíkem v jednom spřežení ořou čertovu brázdu smrti pro české křesťanství a národ.

 

otec Jozef