Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva křesťanům USA, především biskupům a kněžím

Vážení biskupové, kněží a křesťané USA!

Na podzim jste chtěli vy, biskupové USA, jasně protokolárně definovat pokyny k očistě církve od zločinů sexuálního zneužívání. František vám to kategoricky zakázal, prý se to bude řešit až v únoru. Co ale o únorovém setkání prozradil v letadle při návratu z Panamy? Vnímá prý přehnané očekávání. Na setkání bude třeba se soustředit pouze na body, které vyjmenoval on! Konkretizoval, že proto na únor povolal předsedy biskupských konferencí, aby byla zavedena „katecheze“ o tomto problému.

Co to znamená? Nedojde k zastavení zneužívání, to prý bude pokračovat, jak František veřejně tvrdí! Ani nebude vymýcena homosexuální síť! Co se tedy bude na setkání řešit? Zavedení tzv. katecheze, skrze kterou bude homosexualita v církvi prakticky legalizována! To je zločinný podvod! To je vzpoura proti Božímu řádu! To je přijetí ducha New Age a vyhnání Ducha svatého z církve! Je to metamorfóza Kristovy církve na nevěstku antikrista! K tomu budou vydány papežské církevní dokumenty, které budou obsahovat, jak řekl František, všeobecné pokyny pro biskupské konference. Budou jasně protokolárně definovat, co přísluší biskupovi, co arcibiskupovi a co předsedovi biskupské konference. To je, jak řekl František, hlavní cíl únorového setkání. Toto oficiální zavádění morálního rozkladu ale vede do pekla! Jde o nejhrubší zneužití papežského úřadu.

František je zjevný apostata a heretik:

1) Popírá existenci objektivně platných morálních norem (Amoris laetitia).

2) Prosazuje gender-sebevraždu mládeže. V Irsku nabádal rodiče, aby u zmanipulovaných dětí podporovali rozvinutí gender deviace.

3) Schválil tzv. sexuální výchovu ve škole. Tím de facto schválil demoralizaci a satanizaci dětí (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41151). Oznámil to v letadle při návratu z Panamy.

4) Chrání zločinnou homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi.

5) Biskupská synoda o mládeži 2018 pod jeho vedením manipulačně zlegalizovala LGBT.

6) Líbáním nohou transsexuálům dává precedens pro celou církev i lidstvo k popření Božího řádu.

7) Prosazuje likvidaci křesťanství skrze programovanou islamizaci.

Je realitou nad slunce jasnější, že František, apostata a heretik, je neplatným papežem! Tak to stanoví bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio a list Galaťanům 1,8-9.

Jaké je východisko? Arcibiskup Carlo Maria Viganò učinil k záchraně církve první krok, i za cenu riskování vlastního života. Na vás, katolíci USA, je, abyste učinili druhý! Oddělte se od zjevného heretika a apostaty, jinak se církev v USA i na celém světě stane nevěstkou antikrista a synagogou satana. Krok k záchraně je v dané situaci jeden: Vybrat právoplatného papeže! Mimořádné podmínky vyžadují mimořádný způsob. Žádné pochybné konkláve a žádní pochybní kandidáti! Církevně stanovený způsob volby by v této situaci nedovolil, aby byl zvolen pravověrný, právoplatný papež! Podobně tomu bylo při volbě Mikuláše II. Reformní kruhy vybraly florentského biskupa Gerharda a volba proběhla v Sieně, tedy proti všem zvyklostem mimo Řím. Provedlo ji pouze pět kardinálních biskupů ve spojení s několika reformátory. To položilo základy radikální obrodě církve.

Dnes ať pravověrné jádro biskupů USA vybere za právoplatného papeže někoho ze svého středu anebo arcibiskupa Vigana, který se hrdinně postavil za očistu církve. Volbu právoplatného papeže zveřejněte před celým katolickým světem. Právoplatný papež pak vyzve Františka k odstoupení. Rovněž ať je zveřejněna exkomunikace na Františka, kterou na sebe uvrhl už dříve. Oddělit se od něho je záchrana církve i za cenu, že on a jeho stoupenci potom zaviní schizma.

Pokud podobný krok k záchraně neučiníte, bude pokračovat proces pozvolného vykrvácení církve.

 

Závěr:

Vážení američtí věřící, postavte základ k obrodě! Dejte slib Bohu jedné hodiny modlitby denně v tomto měsíci.

Vážení kněží, učiňte první krok k obrodě církve a přestaňte ve mši svaté zmiňovat jméno veřejného apostaty Františka.

Vážení biskupové, Bůh po vás žádá krok víry, a tím je mimořádná volba právoplatného papeže! Toto je vůle Boží!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

2. 2. 2019