Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství z Fatimy po 100 letech - 1. část: Apostaze v církvi

Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?

V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi

Sv. Pius X. vydal encykliku a antimodernistickou přísahu. Část biskupů, kněží i teologů, kteří byli modernisty, tato opatření vědomě nepřijala.

Po smrti Pia X. bylo prvním úspěchem zednářů prosazení na papežský stolec Benedikta XV. (G. della Chiessa, 1914-1923). Ten dával v církvi prostor pro rozvoj modernismu. V roce 1917 se několikrát zjevila Bohorodička dětem v portugalské Fatimě. Šlo o výzvu k pokání. Po Benediktu nastoupil papež Pius XI. (1923-1939) a po něm Pius XII. (1939-1958), pak Jan XXIII. (A.G.Roncalli, 1958-1963).

Roncalli byl už v roce 1911 usvědčen z modernismu. Benedikt XV. ho ale prosadil do Kongregace pro misie a za učitele v římském semináři. V roce 1925 poslal Pius XI. docenta Roncalliho jako apoštolského vizitátora do Bulharska a pak do Turecka, aby tím uchránil studenty od herezí. V roce 1958 díky těm, s nimiž měl jednotu ducha, se stal papežem.

V roce 1960 odstranil alarmující hlas pokání, daný ve třetím tajemství z Fatimy. Kardinál Bea upozornil papeže i kardinály: „Tajemství se týká apostaze v církvi“. Když Bea vyšel z porady, řekl: „Právě jsme zabili miliardu lidí, protože Jan XXIII. se rozhodl zakázat zveřejnění tajemství a odmítl zasvěcení Ruska Kristu a Bohorodičce.“ Místo toho, aby Jan XXIII. otevřel dveře duchu pokání, započal v roce 1962 druhý vatikánský koncil. Na něm otevřel dveře modernistům a dal jim plnou vládu. Prostřednictvím koncilu uskutečnil svou dávnou touhu prosadit modernistické hereze – aggiornamento, jako antievangelium (Gal 1,8-9) do celé církve.

Na II. Vatikánu Jan XXIII. určil tzv. pracovní prezídium, složené většinou z modernistů. Ti úskočně prosazovali svůj i jeho program.

Ovocem II. Vaticana byl heretický dokument „Nostra aetate“ (1965), Babylon v Assisi (1986) a ve světě gender schizofrenie, multikulturalismus a islamizace Evropy. Dnes už jsou oficiálně popírány objektivní pravdy i objektivní hodnoty! Toto je ovoce aggiornamenta – modernismu v církvi a ve světě. 

Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve.

Jan XXIII. i Pavel VI. jako papežové prosadili hereze. Proto i II. vatikánský koncil byl a je neplatný a tito papežové musí být jako heretici posmrtně vyloučeni z církve! Dopustili se daleko většího zločinu než papež Honorius, který byl z církve posmrtně vyloučen (srov. bula Pavla IV., „Cum Ex Apostolatus Officio“). To je první krok k pravdivému pokání z apostaze v církvi!

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

13. 10. 2017