Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věrohodnost Starého zákona - 2

 

V první části o původnosti knihy Genesis jsme mluvili o nesmyslnosti evolucionistického předsudku, že by Mojžíš nebyl schopen napsat své knihy a dotkli jsme se archeologických nálezů svědčících o vyspělosti národů Předního východu v 3. tisíciletí př. Kr. a textů hovořících o potopě světa. Zprávy o potopě světa se ale nenacházejí jen v sumerských textech. Legendy o potopě světa se dochovaly na všech světadílech v nejrůznějších kulturách. Antropologové jich nashromáždili celkem 213. (59 ze severní Ameriky, 46 ze střední a jižní Ameriky, 31 z Evropy, 17 ze středního východu, 23 z Asie a 37 z Oceánie.) Všechna tato vyprávění národů všech kontinentů se shodují v třech základních bodech: Byla zde loď záchrany, svět byl zničen vodou a lidské pokolení bylo zachráněno. (Stan Taylor, dok. film ČT Ostrava, Svět, který zmizel potopou.) Tím je doloženo tvrzení Písma svatého, že celé současné lidstvo pochází z Noeho. Zároveň se tím potvrzuje, že šlo skutečně o celosvětovou potopu, jak to tvrdí Mojžíš v knize Genesis.

Dalším objevem novodobé archeologie a historie, který rovněž potvrzuje věrohodnost Starého zákona, je národ Chetitů. Ve Starém zákoně se tento národ zmiňuje celkem 46 krát. Ale žádný antický historik tento národ nezmiňuje. Kritici Bible od 18. st. používali mlčení antických pramenů o Chetitech jako jeden z údajných důkazů nevěrohodnosti Bible. Vycházeli přitom z „přísně vědeckých metod“, které se v podstatě zakládají na demagogickém předpokladu, že každý jiný pramen je věrohodnější než Bible. Až ve 20. st. se na území Malé Asie, tedy dnešního Turecka, našli mnohé chetitské skulptury, nápisy a umělecké předměty. Dnes žádný historik nepochybuje o tom, že Chetité byli vyspělým národem, který měl v 2. tisíciletí př. Kr. svou mocnou říši s hlavním městem Chattušaš. Chetité byli průkopníky ve zpracování kovů. Tuto znalost si zřejmě přinesli ze své pravlasti na Kavkaze. Chetitská říše zabírala území Malé Asie a sahala až k severním hranicím Kanaánu. Zanikla ve 14. st. př. Kr. - krátce před Izraelským exodem do Palestiny. Chetité jako národnost byli ale známi ještě za Davida. Této národnosti byl např. i Davidem zavražděný Uriáš. Chetitské písmo a jazyk rozluštil český orientalista Bedřich Hrozný (+1952).