Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátost pokání - poznámky a připomínky

Správně uvažovat o svátosti pokání, správně ji přijímat i vysluhovat bude jenom ten, kdo si plně uvědomí, co je to hřích a osvojí si ctnost kajícnosti, která vyplývá z ctnosti spravedlnosti, tedy z trvalé snahy a schopnosti prokazovat Bohu, bližnímu i sobě samému to, co jim náleží.

Proč zhřešili andělé? Aby svrhli Boha z trůnu, a sami se stali „bohy“; tedy hřešili tím, že nepřiznali Bohu to postavení a tu čest, která mu po pravdě a právu náleží. A také první lidé přestoupili Boží přikázání z touhy stát se rovnými Bohu. Ano, hříchem člověk zabíjí Boha! Vždyť proto Syn Boží sestoupil na zem, aby za naše hříchy přinesl krvavou oběť. Umřel tou nejpotupnější smrtí, přesto, že neučinil nic zlého, přesto, že byl spravedlivým. O jeho nevině byl přesvědčen i sám Pilát, a přece Ho vydává na smrt, poněvadž lidské hříchy, i naše volali: „Ukřižuj ho, ukřižuj.“ Hřích vede k smrti a žádá si smrt Pána světa.

 

Celý dokument o sv. zpovědi: zde ke stažení: