Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úcta ke Krvi Páně - Litanie

O významu prolité Krve Pána Ježíše z mnoha odkazů v Písmu sv. uvádíme:

 

Řím 5,9: Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.

 

Žid 9, 13-15: Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno – neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

 

1. Petr 1, 18-19: Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny

 

1. Jan 1,7: Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

 

Úcta ke Krvi Páně je hluboce zakořeněná v Církvi a Božím lidu, my ji můžeme zvláště uctívat během mše sv., když kněz pozvedá kalich…Předkládáme také k modlitbě Litanii k nejdražší Krvi Páně, která byla aktuálně doplněna.

Text litanie ke stažení zde: