Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 1. 2018

Narození Páně - 7. 1. 2018

Tajemství vtělení věčného Božího slova je ústřední pravdou naší víry a naší spásy. Jednorozený Boží Syn přijal lidské tělo, aby nás vykoupil a spasil - aby nás učinil Božími dětmi! Hned na druhý den po Narození Páně slaví byzantská tradice Sobor přesvaté Bohorodičky. Ctitelé tajemství vtělení Boha zároveň oslavují i tu, z níž Boží Syn přijal tělo, a nazývají ji pravou Matkou Boží – Bohorodičkou, matkou Boha. Toto Boží mateřství je Mariinou největší výsadou převyšující každé lidské chápání.

 

Jak může být člověk rodičem Boha? Řeknou vám nevěřící, řeknou vám to i jehovisti a muslimové a budou se pohoršovat a vysmívat z tajemství vánoc! Ale my přeci věříme a vyznáváme: Maria je matkou toho, kdo nemá počátek; matkou Syna, jenž se zrodil z Boha Otce před věky bez matky; Maria je matkou Toho, jenž všem dává život; Toho, jenž všechno – i ji samotnou – stvořil a udržuje v bytí; je matkou Toho, kdo byl dřív, než povstal svět, než zaplápolaly hvězdy a než byli stvořeni všichni andělé; ona je matkou Toho, kdo v životě matek utváří a oživuje dítka; Toho, jenž je nazván Otcem věčnosti i původcem každého otcovství, od nějž pochází každý andělský i lidský rod. Jistě, ona není matkou jeho Božství, nedává mu jeho Božskou přirozenost – ale je matkou jeho lidství. Boží Syn z ní přijal naši přirozenost lidskou.

 

Proč tedy nazýváme Marii Matkou Boha, když ona dala jen lidský život? Proč je oslavována jako Bohorodička, když porodila člověka? Proč?! To je právě ten důvod proč, slavíme vánoce, proč i po dvou tisíciletích oslavujeme narození jednoho člověka -  protože tento člověk je zároveň Bůh, protože v Ježíši Kristu se Božská a lidská přirozenost spojili v jedné osobě – v osobě našeho Pána Ježíše Krista! Nejsou dva Kristové: Kristus Bůh a Kristus člověk, jak to tvrdí modernisté, kteří pak náležitě nectí ani Matku Boží! Je jen jediný Kristus Bohočlověk, náš Pán, Bůh i bratr. Syn Mariin není nijak rozdílný od Syna Božího jsoucího od věčnosti! Neexistuje žádná Ježíšova lidská osoba, nýbrž je to právě Druhá Božská osoba – jednorozený a věčný Boží Syn – který se v plnosti času stal člověkem skrze Ducha svatého z Marie Panny. Je to jeden a týž subjekt, jedna a táž osoba, a to osoba Božská, která je zároveň nositelem jak Božské tak i lidské přirozenosti. A právě proto je plně pravdivé to, co vyznáváme o Panně Marii, že ona je skutečnou a pravou matkou svého Stvořitele. Tak to vyznala i její příbuzná Alžběta, naplněná Duchem svatým: „čím jsem si zasloužila, že ke mně přichází matka mého Pána?“ (Lk 1  ).

 

A tato žena, požehnaná a slavná nad všechny ženy, které kdy žily a budou žít na tomto světě, tato matka nejsvětější a nejčistší, chodila po Betlémě hledajíc nocleh a místečko, kde by směla přivést na svět svého Pána a Boha, jehož nesla pod svým srdcem. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc státi se Božími dětmi. Chceš ho dnes přijmout i ty?