Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 8. 2019

Dostali jsme Boží život

Když Bůh stvořil viditelný svět, zpočátku člověk žil v harmonii s Bohem. Byl však postaven do zkoušky. Ďábel, který svým hříchem – vzpourou proti Bohu – navždy ztratil věčnou blaženost, člověku záviděl. Proto si umínil i jeho svést k hříchu, aby také on ztratil společenství s Bohem. Člověk uvěřil ďáblu, neposlechl Boha a ve zkoušce neobstál, zhřešil. Od té doby je v nás infekce hříchu. Bůh to však tak nenechal, dal svého vlastního Syna, který nám svou spasitelnou smrtí získal ještě víc, než jsme ztratili. Ježíš se stal člověkem, tedy Bůh se stal člověkem, abychom se my mohli stát Božími dětmi. Bůh se nestal andělem, ale člověkem. Tím jsme obdrželi ještě větší důstojnost. Představme si takový obraz: trojúhelník – symbol Nejsvětější Trojice; Bůh je jeden a je ve třech osobách. Na tento trojúhelník jsou připojeny jakoby větve, které znázorňují ty, kteří uvěřili v Ježíše, kteří se stali Božími dětmi. Ti všichni jsou napojeni na Krista. On je hlavou Tajemného Těla – církve – a my jsme údy. Tak to vyjadřuje apoštol Pavel v listě Korinťanům. Máme tedy větší důstojnost než andělé, protože máme přímo Boží život.