Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 7. 2020

Ideál – žít jako první křesťané

K tomu, abychom měli Boží moc – a o to jde, aby církev měla Boží moc, aby ji neměnila za nějaké umění či filosofie – k tomu je potřeba následovat Krista. Uvažovat o tom, jak žít s Ježíšem, jak konkrétně bojovat proti hříchu a lži, jak žít uprostřed tohoto světa. Protože žijeme jako uprostřed nějaké infekce, duchovní infekce. Jak obstát? Potřebujeme obranný systém, abychom se nenakazili světem. A když dostaneme nějakou nákazu, tak abychom byli co nejdříve uzdraveni. Jediné řešení je naučit se pořádně modlit. To je největší umění. Na modlitbě nám bude Bůh vysvětlovat Boží slovo. Potom se můžeme vzájemně povzbuzovat. Když se člověk naučí modlit, tak se mu otevře Písmo svaté, Boží slovo a vpravdě apoštolské učení.

První křesťané nebyli jenom na modlitbách, ale měli i apoštolské učení a také bratrské společenství. Oni se opravdu povzbuzovali ve víře a byli ochotni za víru v Krista obětovat i své životy.

Apoštola Jakuba sťali mečem, Petra dali do vězení – Herodes mu chtěl také setnout hlavu. Víme, jak to dopadlo: Petr byl hlídán čtyřnásobnou stráží. Avšak obec věřících se modlila, a tehdy anděl Hospodinův přišel k Petrovi, vzbudil ho, okovy mu spadly z rukou, a on prošel všemi strážemi. Brány se otevřely a tak vyšel ven. Přišel k domu Jana Marka a klepal. Vyšla služka, a když uslyšela Petrův hlas, nevěřila, že je to on. Vběhla zpět dovnitř, ale protože Petr stále bouchal, opět se vrátila a otevřela. Když vstoupil dovnitř, nemohli uvěřit, že je to on. Modlili se za něj, ale když Bůh udělal zázrak, nevěřili tomu. I takové zázraky Bůh v našem životě bude dělat. Když však přišel čas, Petr dokončil běh svého života a ukřižovali ho hlavou dolů. Také přišel čas a Pavlovi sťali hlavu. Bylo to ve stejný den. Předtím Bůh mnohokrát apoštola Pavla zachránil. Ale potom dal oběma milost, že mohli zemřít jako mučedníci, že mohli prolít svou krev za Ježíše. To je ta nejkrásnější smrt. Avšak milost k tomu, abychom mohli zemřít pro Ježíše, dává Bůh. Pro Něj žít a pro Něj zemřít, to je nejlepší, co může být.