Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cenzura reklamy a kultury

Poslancům Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

 

Poslancum - cenzura reklamy a kultury.pdf

 

 

Cenzura reklamy a kultury

 

Vážený pane poslanče/vážená paní poslankyně,

český národ, který Vás určil za člena svého zákonodárného sboru, prožívá tyto dny a měsíce intenzivní kulturní a ideový střet s ideologií politického islámu, ale i s demagogií multikulturalizmu, který představuje programované vykořenění všech morálních hodnot! Sv. Augustin říká, že republika je shromážděním lidí sdružených na základě svorného společenství věcí, jichž si cení. (De civitate Dei XIX,24) Hodnoty, kterými jsou k sobě občané vzájemně vázáni, určují jakost daného společenského uspořádání.

V ulicích Prahy i jinde visí plakáty divadla Rockopera s karikaturou ukřižovaného muže (herec K. Střihavka). Jiná reklama - „Sestra v akci“ alias Lucie Bílá v řeholním hábitu – rovněž zesměšňuje symboly křesťanské víry včetně kříže. V brněnském divadle Reduta uvádějí představení „Strach jíst duši“. V představení je propagován multikulturalizmus a zvou na něj plakáty, na nichž je znázorněn satan v podobě tzv. Bafemota. Zobrazení uráží křesťany, ale i všeobecnou mravnost. Dalo by se pokračovat. Se zesměšňováním křesťanských symbolů a veřejným urážením křesťanské víry se v současné tzv. kultuře setkáváme na každém kroku!

Např. urážení islámské víry je u nás tvrdě stíháno. Víra křesťanů je ale urážena veřejnými kulturními institucemi, komerčními reklamami atd. Muslimové své symboly a hodnoty fanaticky brání i vlastním životem. Bohužel ale umírají za falešné hodnoty, které nikdy nemohou přinést skutečný pokoj! Islám veřejně a nepokrytě hlásá a plně realizuje náboženskou válku, nerovnoprávnost žen, nelítostný trest smrti za homosexualitu i za smilstvo. Mohamed přikazuje šíření islámu všemi prostředky, včetně podvodů, lží, krádeží, loupeží, rabování, znásilňování nemuslimek a vyhlazování národů (viz Arméni). Islám nezná pojem náboženské svobody, protože nezná ani pojem důstojnosti lidské osoby! Pochopení lidské důstojnosti vlastní západní kultuře je plodem křesťanství! Žádná jiná morálka než křesťanská neučí člověka opravdově chápat svou vlastní důstojnost!

Mnozí Evropané znechucení multikulturním zmatkem a morálním rozvratem západní společnosti jsou islámem osloveni právě pro jeho fanatické lpění na některých vnějších povrchních morálních zásadách. Mnoho evropských žen se – navzdory očividnému faktu, že v islámu je žena jen otrokyní bez lidské důstojnosti a bez jakékoli naděje pro věčnost – stalo muslimkami jen proto, že v tomto náboženství vidí jakýsi řád, systém nabízející jim pocit, že někam (či někomu?) patří a pro něco žijí. V islámu je zachována prvobytně pospolná forma rodiny, a to bohužel přitahuje zvlášť ženy, pocházející z rozvrácených postkřesťanských rodin. Evropské státy mladým matkám nezaručují prakticky žádnou ochranu. Evropský systém sociálního dohledu nad dětmi je pro ně noční můrou! Není vůbec udivující, že mladá Evropanka tváří v tvář rozvrácené evropské společnosti a relativně fungujícímu muslimskému rodinnému prostředí dá přednost té násilnické ideologii, která z ní učiní zoufalou otrokyni!

Zde se ukazuje nesmírný dluh českého národa vůči vlastní mladé generaci! Kdo těmto mladým lidem ukáže skutečně osvobozující řád, který mylně hledají v islámu!? Jistě, tuto úlohu nemohou zastat státní instituce, ale mohou k tomu objektivní cenzurou, chránící naše vlastní hodnoty, vytvořit vhodné podmínky. Hodnotami vzájemně pojícími obyvatele ČR jsou oficiálně demokracie, svoboda a tolerance! Je-li tomu tak, proč pak nejsou stíhány projevy netolerance a pohrdání křesťanskou vírou a jejími tradičními morálními hodnotami!

Z těchto důvodů žádáme jednotlivě každou poslankyni a každého poslance Poslanecké sněmovny o novou zákonnou úpravu otázky cenzury reklamy a médií. Tato nová cenzura by měla zakazovat a stíhat jmenovitě veřejné urážení a zesměšňování křesťanské víry a křesťanských symbolů, konkrétně: urážlivá nebo čistě komerční zobrazení Pána Ježíše Krista, Matky Boží a křesťanských světců, symbolu sv. kříže a jiných křesťanských symbolů. Rovněž Vás žádáme o patřičnou intervenci na Vládu a ministra kultury, jejichž povinností je i na základě stávajících zákonů zamezit projevům nenávisti a pohrdání křesťanskou vírou.

 

Žehná Vám a za blaho českého národa se modlí:

 

o. Václav S. Cigánek

Pravověrná katolická církev

 

Olomouc, 28. 4. 2017

 

 

Na vědomí:

Prezident Miloš Zeman; Vláda ČR; Česká biskupská konference; Ekumenická rada církví; média ČR.