Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velikonoční výzva patriarchy Eliáše - pokání křesťanů zemí V4

 

 

 

Poděkování patří všem, kteří v Česku a na Slovensku drželi v pondělí velikonoční stráž. Stáli na náměstích s transparentem: Stop kradení dětí! (Istanbul) Stop islamizaci! (Dublin IV.) S.O.S.: Ježíši, zachraň nás! Poděkování patří i kněžím, kteří v ten den po bohoslužbě vyšli s věřícími před chrám a zazpívali velikonoční píseň i státní hymnu. Mnozí věřící dali v době postní slib Bohu, že budou dvě hodiny denně věnovat modlitbě – jednu hodinu rodinné modlitbě, a to od 20-21.00, a druhou hodinu své modlitební stráži před Bohem. Vyslyšení modliteb přišlo už v době postní. Situace na Slovensku se stabilizovala a plánovaný majdan se nepodařil. Tímto ale boj neskončil ani na Slovensku ani v zemích V4. Proto Byzantský katolický patriarchát znovu vybízí křesťany Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, aby svůj slib prodloužili až do svátků Ducha svatého 20. května. Kéž slib dají i další věřící. „Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které vykonávají svou světovládu v ovzduší“ (Ef 6,12n). Ježíš zaslíbil: „Řeknete-li této hoře: ‚Zvedni se a vrhni do moře,‘ a nebudete-li pochybovat ve svém srdci, stane se vám!“ (Mk 11,23). Dnes jsou to hory démonských sil v ovzduší, které se zaměřily na V4. Gender-zákony jsou spojeny s kradením dětí juvenilní justicí. Dublin IV zavádí nepřetržitou islamizaci. Proto nás Ježíš vybízí k modlitbě. Příkladem je král Chizkiáš, který volal v beznadějné situaci k Bohu. Ráno bylo před hradbami Jeruzaléma 185 000 mrtvých nepřátel (Iz 36-37). Podobné vítězství dal Bůh Izraelitům, když za krále Jóšafata konali pokání. Tři nepřátelské armády se vyhubily navzájem. Což nebylo zázrakem i vítězství nad muslimy u Lepanta? Anebo bitva u Vídně, kdy byla skrze polského krále Evropa zachráněna před islamizací? Současný odpad křesťanů od živého Boha má kořeny už na II. vatikánském koncilu. Deklarace Nostra aetate otevřela dveře multikulturalismu, synkretismu a islamizaci. Koncil rovněž otevřel dveře aggiornamentu historicko-kritickým výkladem Písma, za kterým je ateistická filosofie, popírající nadpřirozeno. Byly popřeny všechny zázraky včetně Kristova vzkříšení, Jeho spasitelná smrt na kříži, Kristovo Božství i Božská inspirace Písma. Teď už mrtví pochovávají své mrtvé. Koncil otevřel dveře pohanství a legalizoval hřích proti prvnímu přikázání. Důsledky dnes vidíme v pádu morálních principů a Božích přikázání. Příkladem je kard. Marx v Německu, který zavádí homosexuální sňatky v katolických chrámech. František i němečtí biskupové s tím souhlasí. František navíc každoročně líbá nohy – jednou transsexuálům, jindy islamistům. Bez II. Vatikána by nebyl ani Dublin IV ani Istanbulská úmluva! Pokud se heretický koncil nenazve pravým jménem, není možné nazvat pravdu pravdou a herezi herezí. Stejně tak, pokud se otevřeně nepřizná, že byla zneužita papežská autorita – počínaje Janem XXIII. a konče Františkem - není možné obnovit podstatu papežství. Každý biskup a kněz ať dá Bohu nejen slib modlitby, ale ať i přizná pravdu, že příčinou krize v církvi je II. vatikánský koncil. Toto je začátek pokání a obnovy církve. Bůh pak obnovu završí a země V4 zachrání! Katolíci, modlete se proto ve svých strážích i za své biskupy a kněze!