Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 2. 2018

Naše církev je nezávislá na současném Vatikánu a jeho herezích

PKC je nezávislá na herezích Vatikánu, sdílí křesťanskou tradici katolické církve. Z důvodů zpochybnění základních pravd víry (herezí) a synkretismu posledních papežů je jurisdikčně oddělena od současného Vatikánu. 

PKC vyznává, že Bůh Duch Svatý je skutečným autorem celé Bible, takové, jak nám ji odevzdala katolická tradice potvrzená Tridentským koncilem. Toto Boží slovo se celé „hodí na učení, napomínání, nápravu a výchovu ve víře“. (2Tim 3,16). Je adresováno každému, kdo je z pravdy a slyší Boží hlas.

PKC se distancuje od historicko-kritického výkladu Bible. Bibli vykládá a přijímá tak, jak ji vykládali křesťané po celou dobu historie křesťanství, kteří tuto metodu neznali. Tato metoda nevede k vnitřnímu prožívání Božího slova ani nenese ovoce zevnější evangelizace. Zpochybňuje podstatu některých biblických pravd, které předávala dvoutisíciletá církevní tradice. Pokládáme proto tuto metodu za nepotřebnou a neužitečnou.

PKC se distancuje i od všech bludů, které byly v dvoutisícileté církevní historii odsouzeny.

PKC zastává pozici pozitivního hlásání pravdivého křesťanství, které je spojeno se změnou myšlení a vírou v radostnou zvěst evangelia (srov. Mk 1,15). Agapé – čistá láska k Bohu a k bližnímu pramení z vnitřního sjednocení duše s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.