Jdi na obsah Jdi na menu
 


Apoštolové antikrista

Křesťané ze Slovenska nás upozornili na nebezpečný ideologický hraný film s názvem Apoštol, který vysílala slovenská TV LUX v sobotu 10. 3. 2018 po 20. hod. Film měl podávat příběh muslima žijícího ve Francii, který byl osloven katolickými obřady, stal se katolíkem, muslimové ho začali pronásledovat a útočit na něj. Z jeho rodného bratra se stal muslimský imám. Film končí tím, že tento imám se spolu se svým bratrem - jakože katolíkem - modlí k Alláhovi. 

Ve Francii je silná snaha dělat multikulturní osvětu pro muslimy a působit na ně v tom směru, aby se neradikalizovali, ale přijali západní liberalizmus. Bohužel tito osvětový pracovníci nechápou anebo vědomě ignorují skutečnost, že muslim nikdy neodpustí a nikdy nebude tolerovat křesťana. Křesťan je podle učení Koránu "modlářem" neboli tzv. káfirem a muslimovou "svatou" povinností je takové všemožně pronásledovat. Nejvzornějším a nejzbožnějším muslimem je, podle učení Koránu, ten, který zavraždil nejvíce káfírů. 

Pokud by film Apoštol odpovídal realitě, musel by mít pokračování, v němž by ostatní muslimové tvrdě naléhali na toho imáma, že svého bratra - odpadlíka od islámu - musí přivést zpět k Alláhovi anebo jej vlastnoručně zavraždit. Pokud by tento muslimský imám svého rodného bratra nekonvertoval zpět na islám ani ho nezavraždil, ostatní muslimové, by nakonec vykonali úkladnou vraždu na něm samém - za to, že podporuje "nevěřícího". Taková je realita islámu. Takové je učení Koránu. Jediná správná osvěta proto je, hlásat všem, a zvlášť muslimům, Ježíše Krista, jediného Spasitele lidí. Jediný způsob jek změnit jejich myšlení, proniknuté duchem pomsty, je ukázat jim pravdivé křesťanství, v němž je dokonalá spravedlnost i milosrdenství, a to v osobě Božího Syna. 

(zdroj: jeremias)